Az MRGSZ elnökségi határozatai2016/45 (2016.08.29.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 6 szavazati aránnyal elfogadta az MRGSZ 2017-2020 évre tervezett felnőtt és junior válogatási elveit és működési rendet, és jóváhagyja annak továbbítását az érintettek részére azzal a megjegyzéssel, hogy folyamatosan figyeljék az MRGSZ honlapját, amely mindig frissítésre kerül.

2016/44 (2016.08.29.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 6 szavazati aránnyal elfogadta a Technikai Bizottságnak az MRGSZ szakmai fórum megtartására vonatkozó javaslatát, annak időpontját, helyszínét és napirendjét.

2016/43 (2016.08.29.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 6 szavazati aránnyal elfogadta azt az elvet, hogy az ellenőrizhető felhasználás érdekében a jövőben a TB határozza meg a műhelytámogatások egyesületek általi felhasználásának rendjét, valamint arról, hogy a következő elnökségi ülésre a Technikai Bizottság - Fráter Viktória bevonásával - készítsen javaslatot azokról a partnerekről, akik alkalmasak sportruházatok, és egyéb szükséges eszközök beszerzésére, legyártására, szállítására.

2016/42 (2016.08.29.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az EB szervezőbizottság előzetes összetételét, amelyet a meghívóhoz csatolt javaslat tartalmazott.

2016/41 (2016.07.15.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége 7-0 számú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy Korom Norbert és Csutora László urakat visszahívja a Magyar Olimpiai Bizottságból (MOB), mint az MRGSZ képviselőit. A határozat a visszahívás mellett kiterjed a visszahívott tagok helyett új MOB tagok megválasztására is. Ennek értelmében, Sinkó Andrea MOB tagságának megtartása mellett, az MRGSZ elnöksége dr. Körmendy-Ékes Juditot, és Fajtné Thuróczy Zsuzsannát delegálja a MOB-ba. Ennek megfelelően az MRGSZ rendelkezésére álló három MOB tagsági hely betöltésére a mai naptól kizárólag dr. Körmendy-Ékes Judit, Sinkó Andrea és Fajtné Thuróczy Zsuzsanna jogosultak.

2016/40 (2016.06.07.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 7-0 szavazati aránnyal elfogadta a Technikai Bizottságnak a 2017.évi budapesti EB-n induló junior együttes kéziszercsapat válogatási rendjével kapcsolatos következő javaslatait:
A 2017. évi hazai Európa Bajnokságon a korosztály legjobb versenyzőiből összeállított junior válogatott képviseli hazánkat. Az érintett korosztály az idei Magyar Bajnokság junior 1 korosztályának 2002-es, illetve a junior 2 korosztály 2003-2004-es születésű versenyzői.
Bő válogatott keret meghatározása:
    - 2016. évi Országos Bajnokság junior 1 korosztály összetett 1-8 helyezettjei, akik 2002-2003-as születésűek
    - 2016. évi Országos Bajnokság junior 1 korosztály buzogány szerenkénti 1-8 helyezettjei, akik 2002-2003-as születésűek
    - 2016. évi Országos Bajnokság junior 2 korosztály összetett 1-8 helyezettjei, akik 2003-2004-as születésűek
    - 2016. évi Országos Bajnokság junior 2 korosztály buzogány szerenkénti 1-8 helyezettjei, akik 2003-2004-as születésűek
Válogató edzőtábor: 2016. július 5-14.
A felkészülés szakaszai:
   2016. július-augusztus
   2016. szeptember-december
   2017. január-május
A felkészülés szakmai programját Tettamanti Adrienne szövetségi edző készíti el.
Határidő: 2016. június 24.

2016/39 (2016.06.07.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 7-0 szavazati aránnyal elfogadta a Technikai Bizottságnak a 2016. II. félév versenynaptárral kapcsolatos következő javaslatait:
A 2016. II. félév versenynaptára az alábbi időpontokkal bővül:
2016/17. évi Diákolimpia selejtezői
    2016. szeptember 17-18. (rendező: LSC)
    2016. szeptember 23-25. (rendező: Gloriett SE)
A Naptáregyeztető alapján az alábbi egyesületi rendezésű versenyek kerültek a 2016. évi versenynaptárba
    2016. augusztus 26-28. - Grácia Kupa
    2016. szeptember 17-18. - Ősz Kupa
    2016. szeptember 24-25. - Jász Kupa, Óbuda Kupa
    2016. október 1-2. - KTC-Vuelta Kupa
    2016. október 8. - Vecsés Kupa
    2016. október 21-22. - Viktória Kupa
    2016. november 4-6. - Pécs Kupa
    2016. november 5. - Hegyvidék Kupa
    2016. november 26-27. - Henni néni Emlékverseny
    2016. december 10-11. - Mikulás Kupa

2016/38 (2016.05.18.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 6-0 szavazati aránnyal elfogadta a Technikai Bizottságnak az MRGSZ rendelkezésére álló Gerevich-ösztöndíj jövőbeni felosztására vonatkozó azon javaslatát, hogy 72.000,- Ft-ot Kis Alexandra, 48.000,- Ft-ot pedig Pigniczki Fanni sportolók kapják a jövőben havonta.

2016/37 (2016.05.18.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 6-0 szavazati aránnyal elfogadta a Technikai Bizottságnak a bírói szabályzat módosítására vonatkozó javaslatait.

2016/36 (2016.05.18.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 6-0 szavazati aránnyal úgy határoz, hogy a Technikai Bizottság egy olyan értesítést küldjön ki az érintett egyesületeknek, hogy a 2015-16-os tanév RG Diákolimpia országos döntőjére a visszaigazolási határidőnek e hét péntek kerül meghatározásra, és amennyiben ezután bármely egyesület visszamondja a részvételt, abban az esetben a nevezési díj teljes összegét kötelesek kifizetni az érintett versenyzők a rendező egyesület részére.

2016/35 (2016.05.18.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 6-0 szavazati aránnyal úgy határozott, hogy Vass Dóra sportoló által elszámolni kívánt költségek közül kizárólag az előzetesen engedélyezett, jóváhagyott és indokolt költségek megfizetésére ad felhatalmazást az irodának, a vonatkozó részletes kimutatásban foglaltaknak megfelelően.

2016/34 (2016.05.18.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 6-0 szavazati aránnyal elfogadta azt, hogy az MRGSZ levélben forduljon a MATSZ-hoz azt illetően, hogy a MATSZ szakmai és pénzügyi tervében megfogalmazott céloknak megfelelően a MATSZ támogassa abban az MRGSZ-t, hogy megpályázza a 2017-2020-as ciklusra vonatkozó Világkupák megrendezésének jogosultságát, ehhez minden lehetőséget biztosítson, és köteleződjön el a sikeres pályázat lebonyolítása mellett.

2016/33 (2016.05.18.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 6-0 szavazati aránnyal elfogadta azt, hogy elvi felhatalmazás ad az MRGSZ iroda munkatársainak arra, hogy a jövő évi nemzetközi bírói találkozó megszervezésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges előkészítő munkát haladéktalanul kezdjék meg.

2016/32 (2016.05.06.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 7-0 szavazati aránnyal a következőkről határoz: elfogadja a Technikai Bizottság által készített jelentést a sikertelen olimpiai kvalifikációról, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a jelentés a Taggyűlési anyagok közé történő felvételre és a tagok részére kiküldésre kerüljön.

2016/31 (2016.05.05.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 7-0 szavazati aránnyal a következőkről határoz: a 2016. május 18-án 10 órakor tartandó MRGSZ Szakági Taggyűlés levezető elnökének dr. Farkas Attila Eriket, a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak Lauber Orsolyát és Kovács Andreát választja meg.

2016/30 (2016.05.02.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 7-0 szavazati aránnyal - a 2016. évi országos versenyeken a továbbjutók létszámának növelése érdekében - a következőkről határoz:
Látva az idei mezőnyt, indokoltnak tartja az elnökség, hogy a besorolás nélküli gyermek 2, az I. osztály gyermek 1, II. osztály minden korosztály, III. osztály minden korosztály csapatversenyekben megemelésre kerüljön a továbbjutók létszáma az alábbiak szerint:
    1-6 csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-3. helyezett csapat
    7-9 csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-4. helyezett csapat
    10 vagy több csapat részvétele esetén az országos döntőbe jut: 1-6. helyezett csapat
A létszámnövelés mind a Budapest Bajnokságon, mind a Vidékbajnokságon részt vevő csapatokat érinti.

2016/29 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal a felnőtt egyéni válogatott keret támogatási keretösszegének normalizálása érdekében a következőkről határoz:
    1. Felnőtt egyéni válogatott keret (5 fő) 150.000 Forint, azaz százötvenezer forint szabad felhasználású felszerelés támogatást kap, mindösszesen 750.000 forint, azaz hétszázötvenezer forint értékben. A számlák benyújtásának határideje 2016. szeptember 01-től október 31-ig tart.
    2. Felnőtt és junior egyéni válogatott (5+3 fő) számára válogatott melegítő garnitúrát biztosít, mindösszesen 250.000 forint, azaz kettőszázötvenezer forint értékben.

2016/28 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal felkéri a Technikai Bizottságot, hogy alakítsa ki szakmai álláspontját a nemzetközi versenyeztetésről és tegyen konkrét javaslatot az elnökségnek a nemzetközi versenyeztetésre vonatkozóan.

2016/27 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal felkéri a Technikai Bizottságot, hogy alakítsa ki szakmai álláspontját a műhelytámogatási programról és tegyen javaslatot az elnökségnek a program konkrét tartalmára vonatkozóan.

2016/26 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben a Technikai Bizottság javaslataira támaszkodik - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal felkéri a Technikai Bizottságot, hogy alakítsa ki szakmai álláspontját Vass Dórának a tesztversenyen elért eredményéről készült jelentésről, és tegyen javaslatot az elnökségnek arra vonatkozóan, hogy milyen álláspontot alakítson ki az abban foglaltakról.

2016/25 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben elfogadja a Technikai Bizottság javaslatait - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal elfogadja a Technikai Bizottságnak a hazai versenyekkel összefüggésben tett pót- és módosítási valamint a szakmai jellegű méltányossági kérelmekkel összefüggő díjak megfizetésére vonatkozó javaslatait. A most elfogadott módosítások 2016. május 1-től lépnek hatályba.

2016/24 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége - figyelemmel arra az elnökség által követett döntési szempontra, hogy szakmai kérdésekben elfogadja a Technikai Bizottság javaslatait - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal elfogadja a Technikai Bizottságnak a 2016. évi EB delegáció sportoló tagjaira vonatkozó javaslatát.

2016/23 (2016.04.28.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal elfogadta az MRGSZ Taggyűlésének időpontját, helyszínét és napirendjét az alábbiak szerint:
Ideje: 2016. május 18. (szerda), 10 óra
Helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., Magyar Sportok Háza, IV. emeleti nagytárgyaló
Napirend:
    1. Elnökségi beszámolók
       1.1 az Elnökség éves munkatervéről
       1.2 a MRGSZ 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi és számviteli beszámolójáról
       1.3 a MRGSZ 2016. évi költségvetéséről és szakmai tervéről
    2. A MATSZ Ellenőrző Testületének beszámolója
    3. A könyvvizsgálói jelentés
    4. Egyéb javaslatok
Amennyiben nem lesz határozatképes a taggyűlés, abban az esetben a megismételt taggyűlésre 2016. május 18-án 10:30 órakor kerül sor, változatlan helyszínen és napirendi pontokkal. A megismételt taggyűlés a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.

2016/22 (2016.04.12.) EH
Az MRGSZ elnöksége 7-0 számú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2017-ben Budapesten megrendezésre kerülő RG Európa Bajnokság rendezésével kapcsolatban egyeztető megbeszélést kezdeményez a Magyar Tornasport Szövetség elnökével, dr. Magyar Zoltánnal.

2016/21 (2016.04.06.) EH
Az MRGSZ elnöksége 7-0 arányú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy az előzetesen megfogalmazott elveknek megfelelően a Technikai Bizottság döntését támogatja ebben a kérdésben, így az UZB meghívólevelére válaszul Irina Berek meghívását elutasítja, és más, a szükséges nemzetközi minősítéssel rendelkező magyar bíró meghívását támogatja.

2016/20 (2016.04.01.) EH
Az MRGSZ elnöksége 7-0 számú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy a beküldött kérelemben foglaltak ismeretében támogatja az Újbuda FC tagfelvételi kérelmét. Az Újbuda FC a mai naptól az MRGSZ tagja.

2016/19 (2016.03.31.) EH
Az elnökség 5-0 arányú szavazással, egyhangúlag elfogadta, hogy a LIMES SE a beadott kérvénye alapján utólagosan, dupla nevezési díjért nevezhessen a Budapest Bajnokságra, és így indulhassanak a versenyzői.

2016/18 (2016.03.31.) EH
Az Irina Berek ügyben írott válaszlevelet illetően az elnökség 5-0 szavazati aránnyal úgy határozott, hogy annak tartalmát illetően állásfoglalást kér a Technikai Bizottságtól, mert ezt részben szakmai kérdésnek tekinti. Az elnökség az állásfoglalás megérkezését követően dönt véglegesen a levél tartalmáról.

2016/17 (2016.03.31.) MRGSZ EH
Az MRGSZ elnöksége az új ügyrendet - a dr. Farkas Attila Erik által ismertetett módosító javaslatokkal együtt - egyhangúlag, 5-0 szavazati aránnyal elfogadta, ezáltal módosította az MRGSZ ügyrendjét, amely a szavazással hatályba is lépett.

2016/16 (2016.03.22.) VH
Az MRGSZ elnöksége 7-0 számú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy aComp-Let Party Service Kft. kapjon megbízást az alábbi két, MRGSZ által rendezendő verseny teljeskörű lebonyolítására:
2016. április 8-10. Budapest Bajnokság – minden korosztály (III.osztály)
2016. április 29-május 1. Budapest Bajnokság – junior, felnőtt (I-II.osztály).

2016/15 (2016.03.22.) MRGSZ VH
Az MRGSZ elnöksége 7-0 számú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy a beküldött kérelemben foglaltak ismeretében támogatja az AlbaRG SE tagfelvételi kérelmét. Az Alba RG a mai naptól az MRGSZ tagja.

2016/14 (2016.03.11.) MRGSZ VH
Az MRGSZ elnöksége a maga által korábban kialakított elvek alapján 7-0 arányú szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy az olimpiai tesztversenyen induló magyar versenyző jelölése vonatkozásában az MRGSZ Technikai Bizottságában többségi döntéssel kialakult javaslatot fogadja el, ennek alapján Vass Dórát jelöli a tesztversenyre.

2016/13 (2016.03.10.) MRGSZ VH
Az MRGSZ vezetősége 4-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag felhatalmazta az MRGSZ elnökét arra, hogy kezdjen tárgyalásokat a Lendvai és Társa Ügyvédi Irodával és az MRGSZ cash flow lehetőségeinek ismeretében - későbbi árajánlat alapján - kössön szerződést velük, az MRGSZ működésével kapcsolatos szerződések teljes körű felülvizsgálatára, pótlására, az MRGSZ működésével kapcsolatos jogi feladatok ellátására.

2016/12 (2016.03.10.) MRGSZ VH
Az MRGSZ vezetősége 4-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag, a vezetőségi ülésen ismertetett apróbb módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt módon elfogadta a Technika Bizottság által javasolt Bírói Szabályzatot.

2016/11 (2016.03.10.) MRGSZ VH
A vezetőség 5-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag elfogadta a Technikai Bizottság által javasolt versenynaptárat azzal, hogy június 30. után, a második félévet illetően még lehetnek később módosítások.

2016/10 (2016.03.10.) MRGSZ VH
A vezetőség 6-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag, változtatás nélkül elfogadta a Technikai Bizottság egyesületi pontrendszerre vonatkozó javaslatát.

2016/09 (2016.03.10.) MRGSZ VH
A vezetőség 6-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag elfogadta, hogy hozzájárul az elektronikus szavazás intézményének bevezetéséhez. Másrészt arról határozott, hogy 2016. március 11. 10 óráig elektronikus szavazással, a beérkezett szakmai értékelések alapján dönt a Technikai Bizottság előterjesztésében javasolt sportolóról, aki részt vehet a Riói tesztversenyen. Egyben arról is határozott, hogy a beérkezett szakmai értékeléseket a Technikai Bizottság küldje meg Sipos Mónikának és dr. Farkas Attila Eriknek is.

2016/08 (2016.03.10.) MRGSZ VH
A vezetőség 6-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag elfogadta, hogy az új ügyrend elfogadásáig az MRGSZ elnöksége a hatályos ügyrenddel összhangban lévő, de átmeneti működési rend szerint végezze a feladatát.

2016/07 (2016.03.10.) MRGSZ VH
A vezetőség 6-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag felhatalmazta az MRGSZ elnökét arra, hogy az MRGSZ működésének hatékonyabbá tétele érdekében az MRGSZ irodavezetőjévé Kovács Andreát, nemzetközi szakreferensévé pedig Gyulai Évát nevezze ki.

2016/06 (2016.03.10.) MRGSZ VH
A vezetőség 6-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag úgy határozott, hogy a cash flow terv elfogadásáig tartó átmeneti gazdálkodási időben felhatalmazza az elnököt, és Bencze György vezetőségi tagot az MRGSZ mindennapi működésével összefüggő és az MRGSZ anyagi lehetőségeivel összhangban lévő kifizetések teljesítésére, amely kifizetésekkel utólagosan a megbízottak elszámolnak a vezetőségnek.

2016/05 (2016.02.25.) MRGSZ VH
Az MRGSZ Vezetősége 7-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag a vonatkozó előterjesztésben foglaltaknak megfelelően döntött új tagok felvételéről azzal, hogy a szükséges diplomák megküldésére mindegyik most felvételre került tag esetében kerüljön sor.
(Budai XI. SE, Fuette RG SE, Főnix RG SE, KVSE, Mohácsi Torna Egylet, Monor SE, Taksony SE, Törökbálinti TC, Vasadi Regionális SC, Zrinyi Ilona Általános Iskolai DSE)

2016/04 (2016.02.25.) MRGSZ VH
Az MRGSZ Vezetősége 7-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag döntött arról, hogy a vezetőségi ülések megtartására fő szabályként minden hónap 4. csütörtökjén kerül sor, ugyanakkor a vezetőség soron kívül szükség szerint, illetve bármely tag javaslata alapján is ülést tarthat.

2016/03 (2016.02.25.) MRGSZ VH
A vezetőség az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő összetétellel 7-0 szavazati aránnyal, egyhangúlag megválasztotta a Technikai Bizottság elnökét és tagjait.

2016/02 (2016.02.25.) MRGSZ VH
Az MRGSZ Vezetősége 7-0 szavazati aránnyal módosította az MRGSZ ügyrendjét, megszüntette a Szakmai és Egyesületi Bizottságot, és egyben létrehozta a Technikai Bizottságot akként, hogy a Technikai Bizottság tagjainak mandátuma az MRGSZ vezetőségének mandátumáig szól. Amennyiben megszűnik a Technikai Bizottság tagjainak mandátuma, úgy a következő vezetőségi ülésen a vezetőség köteles új tagokat választani.

2016/01 (2016.02.25.) MRGSZ VH
Az MRGSZ Vezetősége 7-0 szavazati aránnyal dr. Körmendy-Ékes Juditot és Fráter Viktóriát választotta jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A 2020-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2019-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2018-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2017-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2016 február 15-ig meghozott elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2015-ös évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2014-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.


Álláshirdetés

A Dinamikus Mozgásért SE RG szakosztálya edzőt keres megnövekedett gyermeklétszámához.
Heti 3x-i alkalomra: kedd, csütörtök, pénteki napokra.
Az edzések helyszíne: Albertirsa, Városi Sportcsarnok.
Érdeklődni lehet: Ilgné Éva, +3620-438-8444RG szabálykönyv

Közösség


Partnereink

HUNADOFotók

Letöltések