Az MRGSZ elnökségi határozatai2021/26 (2021.11.26.) MRGSZ VH
A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség (a továbbiakban: MRGSZ) elnökségéhez 2021. november 18-án érkezett beadványban foglalt állításokkal kapcsolatban az elnökség az alábbiakat rögzíti.
Az elmúlt években látványos fejlődést mutató magyar ritmikus gimnasztika sportág nyugodt és szakszerű körülmények között történő működtetését és a szövetség alapvető érdekeit veszélyeztető beadvánnyal kapcsolatban az MRGSZ elnöksége leszögezi, hogy a jövőben is kizárólag a ritmikus gimnasztika sportág fejlődésének elősegítését, valamint a lehető legjobb feltételrendszer megteremtését tekinti legfontosabb feladatának. Ennek a munkának a keretében ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy egyetlen, a sportágunkat érintő valótlan állítás se maradjon megválaszolatlanul.
A fentiekre tekintettel az MRGSZ elnöksége a 2021. november 18-án az MRGSZ elnökségéhez eljuttatott beadványban szereplő állításokra az alábbi válaszokat adja.

A válaszok terjedelmére való tekintettel azokat nem jelenítjük meg, a részletes válaszokat tartalmazó melléklet ide kattintva letölthető.

2021/25 (2021.11.26.) MRGSZ VH
Az MRGSZ elnöksége az elé tárt dokumentumok alapján megállapította, hogy az MRGSZ rendkívüli közgyűlésének összehívását kezdeményező beadvány érvényes támogatóinak a száma messze elmaradt a Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 14/A. § (1) bekezdés a), valamint azzal összhangban az MRGSZ Ügyrend 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott aránytól, ezért nem állnak fenn a rendkívüli közgyűlés kötelező összehívásának a feltételei. Miután a beadvány egyetlen olyan javaslatot sem tartalmaz, amely indokolná, hogy a rendkívüli közgyűlést az elnökség a saját hatáskörében eljárva összehívja, ezért az elnökség úgy határoz, hogy nem hívja össze az MRGSZ rendkívüli közgyűlését.
Az MRGSZ elnöksége határoz továbbá arról, hogy a hazai ritmikus gimnasztika sportágat érintő szakmai kérdések széleskörű áttekintése érdekben a 2022. év első hónapjaiban konzultációt indít a hazai RG közösségen belül. Az elnökség 2022. január 20-ig tájékoztatni fogja az érintetteket a konzultáció módjáról.

2021/24 (2021.11.26.) MRGSZ VH
Az MRGSZ elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag, az elnökség tagjainak korábban megküldött tartalommal fogadta el a napirendet, a következők szerint: a 2021. november 18-án az elnökséghez érkezett, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező beadvánnyal kapcsolatos tájékoztatás, és a szükséges döntések meghozatala
1. Napirendi pont
A 2021. november 18-án az elnökséghez érkezett, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező beadvánnyal kapcsolatos tájékoztatás, és a szükséges döntések meghozatala

Az elnökség részletesen megtárgyalta a napirendi ponthoz tartozó kérdéseket és az alábbi határozatokat hozta (2021/25 és 2021/26).

2021/23 (2021.11.26.) MRGSZ VH
Az MRGSZ elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére tett javaslatot.

2021/22 (2021.11.26.) MRGSZ VH
Az MRGSZ elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag úgy határozott, hogy zárt ülést tart.

2021/21 (2021.09.29.) MRGSZ VH
Tárgy: 2021. évi szakmai beszámoló, a 2021. évre tervezett célkitűzések és megvalósításuk értékelése I. félév Európa-bajnokság és Olimpia - Deutsch-Lazsányi Erika írásbeli beszámolóját az elnökség egyhangúlag tudomásul vette.

2021/20 (2021.09.29.) MRGSZ VH
Tárgy: 2021. évi nemzetközi kapcsolatok, EC Ülés 2021. szeptember , EB204 előkészületi munkái - Dr. Körmendy-Ékes Judit és Tari András beszámolóját az elnökség egyhangúlag tudomásul vette.

2021/19 (2021.09.29.) MRGSZ VH
Tárgy: Edző és bíróképzés 2021-2022 - A Technikai Bizottság munkáját a 2021-2022. évi edző és bíró továbbképzésre vonatkozóan az Elnökség egyhangúlag támogatja.

2021/18 (2021.09.29.) MRGSZ VH
Tárgy: 2021. évi Közgyűlés előkészületi munkái, az Elnökség személyi összetételére vonatkozó javaslat, a Közgyűlés 2021. Bizottságainak megválasztása - Az Elnökség a Bizottságokra benyújtott javaslatot egyhangúlag elfogadta.

2021/17 (2021.09.29.) MRGSZ VH
Tárgy: Javaslat a 2021. évi Támogatási Alapok közötti elosztás mértékére - Az Elnökség a beterjesztett javaslatot egyhangúlag elfogadta.

2021/16 (2021.07.15.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület - Az MRGSZ Elnöksége a Kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület ((3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2., Adószám 18437863-1-05)) tagfelvételi kérelmét elfogadta.

2021/15 (2021.06.24.) MRGSZ VH
Tárgy: Gerevich Aladár Sportösztöndíj - A Gerevich Aladár Sportösztöndíj 2021. II. félévi kiosztására tett javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta, az MRGSZ Iroda 2021/15 (2021.06.24.) számon iktatta.

2021/14 (2021.06.17.) MRGSZ VH
Tárgy: Tokio Olimpiai Játékok nevezés - Pigniczki Fanni (MTK Budapest) versenyző és Gelle Noémi edző nevezését az elnökség egyhangúan elfogadta, az MRGSZ Iroda 2021/14 (2021.06.17.) számon iktatta.

2021/13 (2021.06.17.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – ART Utánpótlás RG Sportegyesület - Az MRGSZ Elnöksége az ART Utánpótlás RG Sportegyesület (székhely:1032 Budapest, Szőlő köz 7. 7/20.adószám: 19302018-1-41) tagfelvételi kérelmét elfogadta.

2021/12b (2021.06.17.) MRGSZ VH
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet szerinti állami jutalomra való jogosultság megállapítása iránti eljáráshoz történt beterjesztést az Elnökség egyhangúan elgfogadta.

2021/12 (2021.05.26.) MRGSZ VH
Tárgy: 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolók - 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolók, mind a 2021. évi szakmai és költségvetési tervet az Elnökség egyhanúlag elfogadta.

2021/11 (2021.05.18.) MRGSZ VH
Tárgy: MRGSZ elnökségi határozat - Tekintettel arra a tényre, hogy a jelenlegi jogszabályok személyes jelenléttel megvalósuló közgyűlés jogszerű megrendezését a törvényben meghatározott május 31-i határidőig nem teszik lehetővé, online közgyűlés megtartása pedig technikailag nehezen kivitelezhető lett volna, ezért a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség (MRGSZ) elnöksége úgy határoz, hogy a fenti határidőig, külön előterjesztés alapján, saját hatáskörben dönt mind a 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámolók, mind a 2021. évi szakmai és költségvetési terv tekintetében.
A jogszabályokban meghatározottak szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül megrendezésre kerülő Közgyűlésen a tagszervezetek képviselőinek lehetőségük lesz az elnökség döntéseinek érdemi megtárgyalására, és döntésre azokra vonatkozóan. Az MRGSZ elnökség álláspontja szerint ez a megoldás egyszerre jogszerű, biztosítja a szervezet zavartalan működését, lehetővé teszi a szervezet működésére előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelést, és egyben érdemi döntési lehetőséget biztosít majd a szervezet tagjai képviselőinek is.
Felelős: elnök Határidő: 2021. május 31. Budapest, 2021. május 18
A kiadmány hiteléül:
Bencze György elnök

2021/10 (2021.03.19.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Pillangó SE - Az MRGSZ Elnöksége a Pillangó RG SE (székhely: 1238 BUDAPEST MOLNÁR UTCA 82/A. adószám:19296566-1-43) tagfelvételi kérelmét elfogadta.

2021/09 (2021.03.12.) MRGSZ VH
Tárgy: Magyar bajnokság átszervezése - A Technikai Bizottság által benyújtott javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

2021/08 (2021.02.15.) MRGSZ VH
Tárgy: Összesített Szabályzat 18. pontjának módosítása - A Technikai Bizottság és az MRGSZ Elnöke által beterjesztett javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

2021/07 (2021.02.15.) MRGSZ VH
Tárgy: Gerevich Aladár Sportösztöndíj - A Technikai Bizottság elnöke által beterjesztett javaslatot az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

2021/06/2 (2021.01.27.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre - Az MRGSZ Elnöksége a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre (székhely: 3533 Miskolc, Andrássy út 61. adószám:19331454-2-05) tagfelvételi kérelmét elfogadta.

2021/06 (2021.01.27.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Dél-Budai Sport Club - Az MRGSZ Elnöksége a Dél-Budai Sport Club (székhely:1114 Budapest, Bocskai út 14. fszt. 4. adószám: 19291169-1-43) tagfelvételi kérelemmel tagfelvételi kérelmét elfogadta.

2021/05 (2021.01.20.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Balorea Team Kft. - Az MRGSZ Elnöksége a Balorea Team Kft (Komárom) (székhely:2900 Komárom, Babits Mihály utca 24. adószám: 25090620-1-11) tagfelvételi kérelmét elfogadta.

2021/04 (2021.01.08.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. - A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Elnöksége a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (1122 Budapest Városmajor u. 29. adószám: 24388153-2-43 Képvislei: Mochlár Emese) tagfelvételi kérelmét befogadta.

2021/03 (2021.01.07.) MRGSZ VH
Tárgy: EMMI Eredményességi Támogatási javaslat - A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Elnöksége a 2020. évi Európa_bajnoksághoz kapcsolódó EMMI Eredményességi Támogatási javaslatot egyhangúan elfogadta.

2021/02 (2021.01.07.) MRGSZ VH
Tárgy: Tagfelvételi Kérelem – Plié Sport- és Rekreációs Egyesület - A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Elnöksége a Plié Sport- és Rekreációs Egyesület (székhely: 7634 Pécs Új fasor 34., Adószám: 19286103-1-02, képviselő neve és címe: Vörösvári Csenge Dóra) tagfelvételi kérelmét befogadta.

2021/01 (2021.01.07.) MRGSZ VH
Tárgy: 2020. évi Szakmai beszámoló - A Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség Elnöksége a 2020. évi Szakmai beszámolót és 2021. Szakmai tervet egyhangúan elfogadta.
A 2020-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2019-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2018-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2017-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2016 február 15. után meghozott elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2016 február 15-ig meghozott elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2015-ös évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2014-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.


Álláshirdetés

A Dinamikus Mozgásért SE RG szakosztálya edzőt keres megnövekedett gyermeklétszámához.
Heti 3x-i alkalomra: kedd, csütörtök, pénteki napokra.
Az edzések helyszíne: Albertirsa, Városi Sportcsarnok.
Érdeklődni lehet: Ilgné Éva, +3620-438-8444RG szabálykönyv

Közösség


Partnereink

HUNADOFotók

Letöltések