Keleti Ágnes öt olimpiai aranyérme EB-ezüstérmes junior férfi csapat EB-bronzérmes junior női csapat Kocsis Evelin - ritmikus gimnasztika junior EB-bronzérmes Keleti Ágnes 100 éves Férfi csapat EB - hazaérkezés Női csapat EB - hazaérkezés


Elnökségi határozatok2014/38 (2014.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta az 2015. évi Héraklész keretek összetételét.

2014/37 (2014.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2015. évi tagdíjak összegét (30.000 Ft/szakosztály) és a versenyengedélyek díját (4200 Ft).

2014/36 (2014.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2015. évi versenykiírásait és versenynaptárait (a változtatás jogát fenntartva), valamint a szertorna bírók díjainak összegét.

2014/35 (2014.12.18.)
Az Elnökség megerősíti korábbi határozatát melyben elfogadta a kiemelt sportágfejlesztési támogatás keretében a létesítmény beszerzések tervezetét (, Debrecen, Győr), valamint határozati javaslatot tett, hogy a lebonyolítás a Nemzeti Sportközpont koordinálásával valósuljon meg.

2014/34 (2014.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a MOB kiemelt edzői programjában szereplő öt sportszakember személyét és javasol hatodik szakembert a 2014. évi eredmények alapján: Kovács István, Laufer Béla, Draskóczy Imre, Unyatinszky Mihály, Puskás Jenő és hatodikként Reszeli Péter.

2014/33 (2014.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2015. évi felkészülési programjait azzal, hogy támogatásuk a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve valamint a várható eredményesség tekintetében történik.

2014/32 (2014.12.10.)
Az Elnökség elfogadta a műhelytámogatások felosztási javaslatát.

2014/31 (2014.11.13.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta és támogatja, a 2017. évi Szerenkénti Tornász Világbajnokság megpályázását. Felhatalmazza az elnököt további előkészítő tárgyalások lefolytatására, a pályázattal kapcsolatosan. A feltételek megléte (állami garancia) esetén a pályázat elkészítését és beadását a világbajnokság megrendezésére, a 2017.évi EYOF-ot követően ősszel, Győrben.

2014/30 (2014.11.13.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a női és férfi szertorna VB beszámolóit.

2014/29 (2014.11.10.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta rendkívüli átigazolási kérelmet benyújtó Várkonyi Dea Petra ritmikus gimnasztika versenyző átigazolását a RUS SE-ből az MTK-ba.

2014/28 (2014.09.15.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta rendkívüli átigazolási kérelmet benyújtó Hernesz Bernadett ritmikus gimnasztika versenyző átigazolását a Óbuda-Kalász SE-ből a pécsi RGSE-be.

2014/27 (2014.09.15.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a javaslatot a felnőtt női és férfi VB delegáció összetételére.

2014/26 (2014.09.15.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta rendkívüli átigazolási kérelmet benyújtó Pappas Melinda Katalin leány tornász versenyző átigazolását a KSI SE-ből a BHSE-be.

2014/25 (2014.09.15.)
Az Elnökség elfogadta a Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatát és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát, 2014. október 01-től december 31-ig terjedő időszakra.

2014/24 (2014.08.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Gerevich ösztöndíj módosított felosztási javaslatát és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát, 2014. július 01-től augusztus 31-ig terjedő időszakra.

2014/23 (2014.08.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Kaszap Nagy István Református Ált. Isk. kérelmét, hogy DSE bejegyzési kérelmének jogerőre emelkedéséig nevezését megtehesse, azzal a feltétellel, hogy a versenyen csak abban az esetben vehet részt, ha a bejegyzésük megtörtént és jogerőssé vált.

2014/22 (2014.08.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Sport XXI. Programban a korábban a Debreceni Bethlen DSE támogatását a jövőben a Galaxis Torna Fit SE kapja, mivel a korábbi Debreceni Bethlen DSE tornasportban nem végez tevékenységet és tagdíjat sem fizetet. A sportolók 2014-től a Galaxis SE-ben végzik sporttevékenységüket.

2014/21 (2014.08.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a kiemelt sportágfejlesztési támogatás keretében a létesítmény beruházások tervezetét (BOK-TCs, Debrecen, Győr, Dunaújváros, Békéscsaba, UTE, FTC), valamint határozati javaslatot tett a Nemzeti Olimpiai Központ területén a későbbiekben önálló szertorna csarnok megépítésére.

2014/20 (2014.08.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a kiemelt sportágfejlesztési támogatás 2014. év második felére vonatkozó tervezetet és a 2015. évre vonatkozó előzetes projekt terveket. Az Elnökség egyhangúan döntött arról, hogy amennyiben a támogatás folyósítása nem érkezik meg időben, úgy a MATSZ a halaszthatatlan kiadások fedezésére kölcsönt vesz fel.

2014/19 (2014.06.30.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Dévai Boglárka és edzője Rácz Gábor jelölését a II. Ifjúsági Olimpia részvételére, a végső javaslatot és nevezést a MOB fogja megtenni.

2014/18 (2014.06.13.)
Az Elnökség elfogadta a Sport XXI. szakmai programját, pénzügyi felosztását és az ebben résztvevő 16 Egyesület 20 szakosztályát.

2014/17 (2014.06.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta Kardos Botond és edzője Reszeli Péter jelölését a II. Ifjúsági Olimpia részvételére, a végső javaslatot és nevezést a MOB fogja megtenni.

2014/16 (2014.06.11.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatát és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát, 2014. július 01-től augusztus 31-ig terjedő időszakra.

2014/15 (2014.06.06.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Tornaszerek II. közbeszerzési határozatát, valamint elfogadta az EB eredmények után járó állami jutalmazásokkal kapcsolatos javaslatot.

2014/14 (2014.05.08.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta, hogy szertornában a 2014-es Csapatbajnokságok nevezésének határidejét meghosszabbíthassa 2014. július 30-ig, nevezési díj megfizetésével, de pótdíj fizetése nélkül.

2014/13 (2014.05.08.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a közgyűlési anyagokat – MATSZ 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, MATSZ 2014. évi szakmai- és pénzügyi terv, Közhasznú mérleg, Ellenőrző Testület jelentése, Könyvvizsgáló jelentése - és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

2014/12 (2014.05.08.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta az Alapszabály javaslatot és azt a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

2014/11 (2014.04.12.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a javaslatot a felnőtt és junior női és férfi EB delegáció összetételére.

2014/10 (2014.04.12.)
Az Elnökség egyhangúan támogatta az elhangzott sportdiplomáciai események megrendezését, illetve a következő évekre tervezett nemzetközi események megpályázását, figyelembe véve, hogy előzetesen erről és az eredményes pályázás lehetőségéről sportdiplomáciai megbeszéléseket folytassunk le.

2014/9 (2014.04.12.)
Az Elnökség egyhangúan döntött, hogy a Közgyűlés időpontja 2014. május 27.

2014/8 (2014.03.13.)
Az Elnökség egyhangúan javasolja Gyulai Gergely ISF Technikai Bizottság tagságának meghosszabbítását 2018-ig.

2014/7 (2014.03.13.)
A Magyar Torna Szövetség, mint ajánlatkérő által indított „Tornaszerek beszerzése a Magyar Torna Szövetség részére.” tárgyú közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési bírálóbizottság előterjesztése alapján a Magyar Torna Szövetség Elnöksége megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a SPIETH Gymnastics GmbH (székhely: in den Weiden 13, 73776 Altbach, Germany), amely cég ajánlata megfelel az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezet mértékének.

2014/6 (2014.02.05.)
Az Elnökség megbízza a főtitkárt, hogy szakjogásszal vizsgáltassa meg az ICD 2000 Kft. szerződését és a szakvélemény figyelembe vételével az ügyet a következő ülésen terjessze az elnökség elé.

2014/5 (2014.02.05.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2014. év 1. féléves Gerevich ösztöndíjra szóló javaslatot.

2014/4 (2014.02.05.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2014. évi tagdíjak összegét (30.000 Ft/szakosztály) és a versenyengedélyek díját (4200 Ft).

2014/3 (2014.02.05.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2014. évi versenykiírásait és versenynaptárait, valamint a szertorna bírók díjainak emelési javaslatát.

2014/2 (2014.02.05.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2014. évi felkészülési programjait – azzal, hogy támogatásuk a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve valamint a várható eredményesség tekintetében történik - és a MATSZ 2014. évi költségvetési tervezetét.

2014/1 (2014.02.05.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta 2014. évi üléstervét.
A 2019-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2018-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2017-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2016-os évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2015-ös évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2013-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.