Keleti Ágnes öt olimpiai aranyérme EB-ezüstérmes junior férfi csapat EB-bronzérmes junior női csapat Kocsis Evelin - ritmikus gimnasztika junior EB-bronzérmes Keleti Ágnes 100 éves Férfi csapat EB - hazaérkezés Női csapat EB - hazaérkezés

Tornatörténelem


Készült a "Torna 1x1" alapján, írta Dr. Karácsony István

Amíg megalakul a Magyarországi Tornaegyletek Szövetsége...

Az Anjouk korában divatos lovagi játékok már a későbbi testgyakorlatok bizonyos jeleit mutatták. A külföldről hozzánk jött internátusi vezetők a rómaiak életében divatos sportelvek szerint tanították testgyakorlásra a fiatalokat.

Az 1600-as évek közepén Coménius Amos , aki Sárospatakon élt, könyvében, az Orbis Pictusban már játszóteret és játékok rendszeresítését követelte az ifjúság részére. Mária Terézia alatt az országban több helyen űzték a testgyakorlás egyes fajtáit. A külföldi tornarendszerek híre lassan hozzánk is eljutott. Elsősorban Guts-Muts , majd Jahn fejlesztette ki azt a német rendszert, mely Magyarországon is kifejtette hatását. Említést érdemel a svájci Pestalozzi , illetve a svéd Henrik Ling és fiainak tevékenysége, melyek hatással voltak a torna magyarországi rendszerére. Gyarmathy Sámuel professzor 1797-ben Schnefentalban járt, s az ottani Guts-Muts iskolában tett látogatásáról írt beszámolót. Hasonló jellegű volt Kovács Mihály pesti orvos gyűjteménye: ő könyvben adott összefoglalót Guts-Muts rendszeréről. Ezek a hírek, könyvek felkeltették az érdeklődést Magyarországon a torna iránt. Néhány főúri család "gimnasztikához értő" nevelőt hozatott a gyermekek és felnőttek mellé. Először báró Vay tábornok alkalmazott házi tornatanítót. Egger 1817-ben, az evangélikus gimnáziumban megalakította az "első nyilvános testgyakordát ". A torna célja ekkor kimondottan a polgárság szórakozása, szórakoztatása volt. Néhány fiatal tornatanítót (" pestalozziánust " - így nevezték Pestalozzi híveit) hívott Magyarországra. Ez a kezdeményezés azonban a német tornazár ( Turnsperre ) idejére esik, s a bécsi kancellária kitiltotta a tornatanítókat az oktatási intézményekből.

1830 őszén, Pesten Testgyakorló Intézetet alapítottak, azonban ez csak kisgyermekek tornáztatásával foglalkozott és rövid két évtized múlva már meg is szűnt.

1862-ben megjelent az első női torna-szakkönyv Turján László szerkesztésében. Címe: "Nőnevelő Tornászat". 1883-ban megindult a rendszeres torna folyóirat, a "Tornaügy", amely havonta jelent meg.

A negyvenes évek után 1863-ban Matolay Elek, Szontágh Ábris dr. és Bakody Tivadar dr. megalapították a Nemzeti Torna Egyletet. Az egyesület hivatalos nyelvéül a magyart választotta. Az első "gyakorlásokat" a régi Pest egyik istállójában végezték. Ezzel megindították a magyar tornasportot. Sorra alakultak a különböző városok torna egyletei (1866-ban a Kanizsai Torna Egylet és a Soproni Torna Egylet, 1867-ben a Debreceni Torna Egylet, 1868-ban a Szombathelyi Torna Egylet, a Nyitra Torna Egylet, a Kassai Torna Egylet és a Sátoraljai Torna Egylet, 1869-ben Budapesti Budai Torna Egylet , 1870-ben a Pécsi Torna Egylet. Jelentősen megnehezítette azonban a tornásztevékenység megindulását az a körülmény, hogy képzett vezetők nem voltak.

Ezen a tényen kívánt változtatni a Nemzeti Torna Egylet, amikor 1870-ben megépült új tornacsarnokában tornatanítók kiképzésére tanfolyamot indított be. Néhány év alatt több mint 800 okleveles tornatanítót képeztek ki, akik ezután átvették a torna egyesületek szakirányítását.

1870-ben felmerült az a kívánság, hogy a tornaegyesületek egy közös Szövetségbe tömörülve vigyék előre a tornaoktatás ügyét Magyarországon. A lelkes emberek ez irányú fáradozásainak eredményeként, a Nemzeti Torna Egylet elnöksége által 1883-ban újból kibocsátották a Szövetség megalapításra vonatkozó felhívást.


Az első szertornaversenyt Magyarországon az NTE rendezte 1881-ben.

A nyújtó, korlát, rúdugrás számokból álló összetett versenyt Kajlinger Mihály nyerte meg 100 ponttal. 1885. június 28-án mutatkozott be a nagy nyilvánosság előtt a magyar torna.

Katonazenekar kíséretében vonult végig a főváros utcáin a háromszázötven felnőtt és százharminc iskolai tanuló a tornatérre. Az ünnepélyen, több tornaszeren egyszerre végeztek szergyakorlatokat Keresztessy Sándor tanulói. A belvárosi reáliskolából rendgyakorlatokat mutattak be és mindezek előtt az összes résztvevő közös szabadgyakorlatokkal tette különlegessé az első tornaünnepélyt. A győzelmi cserkoszorút nyilvánosan osztották ki. Ezzel az aktussal vette tulajdonképpen kezdetét hivatalosan is a magyar tornasport.


1885. június hó 29-én megalakult a Magyarországi Tornaegyletek Szövetsége. Elnöke: Hegedüs Sándor, kitűnő tornász lett.

Az alakuló közgyűlésen az NTE, BBTE, OTE és a Magyarországi Tornatanítók Egyesülete, valamint Arad, Debrecen, Fogaras , Kolozsvár, Nagykanizsa, Sopron, Sárospatak, Szabadka, Szeged, Pancsova és Temesvár városok egyesületeinek képviselői vettek részt.

Az ezt követő években egyre több egyesület csatlakozott a Szövetséghez úgy, hogy 1891-ben már 44 tagegyesülete volt. A Szövetség megalakulási szabálya szerint háromévenként választották újra a "tisztikart".

Hosszú éveken keresztül az a szokás alakult ki, hogy a közgyűléssel egy idõben rendezték meg az Országos Tornaünnepélyt is.

Távolugrás, kődobás és lógyakorlatból állt a verseny. A korabeli szaksajtó szerint" váratlan gixerek , a tornaszerről történő lezuhanás gyakori előfordulása" tette kiegyenlítetté az egyébként unalmas versenyt.

A Szövetség az 1896-os Milleneumi évre való tekintettel az V. Országos Tornaünnepélyt idõben előbbre hozta és annak olyan keretet igyekezett adni, mely méltán illeszkedett be a nemzeti ünnepbe.


Először az olimpián

Az első újkori olimpián 1896-ban, Athénban magyar férfi tornászok is részt vettek. A 13 nemzet tornászai között indult Kakas Gyula és Weisz Dezső. A versenybiró Isseni Isszer Károly volt.

A MOTESZ második közgyűlése (1888) meghatározta a tornászok öltözetét.

Ez sötétkék nadrágot és kabátot, valamint a szürke ing mellett fekete árvalányhajas pörgekalapot is előírt.

1898-ban nagy megtiszteltetés érte a magyar tornasportot, hiszen felvételt nyert a Nemzetközi Torna Szövetségbe , amit akkor még csak Európai Torna Szövetségnek neveztek.

Mindinkább kezdett kialakulni az általános felfogás, hogy a tornát a legszélesebb néprétegek között is kell terjeszteni és népszerűsíteni. Tornász Egyleteink tagjai a torna mellett a legkülönfélébb sportokat is űzték, mint például atlétikát, vívást, úszást, korcsolyázást stb. A " tornászati eszme" már a felsőbb körökben is ismertté kezdett válni. Az egyesületek zászlószentelési és egyéb ünnepélyein még a királyi udvar egyes tagjai is megjelentek. Így a Torna Szövetség zászlószentelési ünnepélyén a zászlóanyai tisztet Auguszta főhercegnő vállalta számos magas rangú előkelőség kíséretében.

Az 1906-os athéni olimpián másodszor szerepelt magyar tornász. Erődi Béla második lett kötélmászásban , valamint a pentatlonban (korlát, nyújtó, gyűrű, ló és ugróasztal) 90 ponttal, a hexatlonban (ugyanazon szerekhez lólengési gyakorlat járult) 110 ponttal első osztályú minősítést szerzett.

Úgy látszott, hogy a fejlődés - ha lassan is - egyenletes, amikor e kedvező időszakot a MASZ-MOTESZ ellentét fékezte le. 1906-ban a MASZ megtiltotta atlétáinak a MOTESZ-versenyeken való indulást. S ez a harc bizony több mint két évtizedig tartott.

1908-ban nyújtotta be a Szövetség a kormánynál javaslatát az Országos Testnevelési Tanács létesítésére, amit végül az 1909-ben tartott I. Magyar Országos Testnevelési Kongresszus határozott el.

19l2-ben Kolozsváron mutatkozott be nagy sikert aratva a stockholmi olimpiára készülő magyar válogatott csapat. A tornászati főverseny győztese Gellért Imre MTK volt. "Gellért festőművész, bohém, művészhajlamú ember, egész tornászásában kifejezésre juttatta ezt a jellemvonását. Egy-egy gyakorlata, melyet jókedvében eszelt ki, valósággal drámai feszültséget váltott ki a szakértő nézőkből. Egyszer-másszor tréningben a korláton kézenállva huszonöt támaszcserét is csinált valamely divatos valcer ütemére. Versenyzésénél azonban nem szolgált javára bohémes könnyelműsége, a szigorú zsűri nem honorálta művészi törekvéseit, összeállításában felületesnek, kivitelben hibásnak minősítették egy-egy szokatlan konstrukciójú gyakorlatát." - írta róla Dückstein Zoltán.

1914-ben első ízben került a svéd-tornarendszer szerint lebonyolításra a bajnokság. Az egyéni versenyben Krizmanich János győzött.


A világháborús károktól az első olimpiai aranyéremig

Sokat sérült a világháborúban a torna felszereltsége, hiszen a legtöbb tornatermet katonai célra vették igénybe. A tornaszerek igen erősen megrongálódtak. A puszta falak és egy-két áldozatos szakember tornaszeretete maradt csak fenn. Az Országos bajnokságok 1914 után nem kerültek, nem kerülhettek kiírásra.

1920 -ban a FIG törölte tagjai sorából a MOTESZ-t, feltehetően a trianoni békeszerződés következményeként.

1920-ban Kmetykó János és Bábel Rezső hozzáláttak a magyar tornászcsapat újjászervezéséhez, a legnagyobb egyesületek, a BTC, NTE, BBTE, OTE pedig dísztornákat rendeztek.

1923. E korszakot Pászti és Szalai párharca jellemezte. Szalairól ezt írták: "Művészi szemérme arra bírta, hogy ne ismételje meg önmagát, hogy versenygyakorlatait évről évre új és eredeti motívumokból állítsa össze"

1924-ben a párizsi olimpiával kapcsolatos kongresszuson a MOTESZ kérte felvételünket a Nemzetközi Torna Szövetségbe, de további hét éven keresztül ezt megakadályozták.

1925 év legnagyobb eseménye a Testnevelési Főiskola megnyitása volt. A Főiskola a testnevelő tanárképzés - egyben szakemberképzés - központjává vált.

1928. Amsterdam . Ezen az olimpián szerepelt először a női torna, így a magyar tornászlányok is először vettek részt e jeles eseményen.

A tornászoknak fogadalmat kellett tenniük a Szövetség elnökének, hogy a tréningekre okvetlenül eljárnak, sportszerű életet élnek, a fegyelemnek alávetik magukat. Az utolsó három hónapban olimpiai próbaversenyeket tartottak és ezeken válogatták ki azt a nyolc tornászt, akik Magyarországot az olimpiai tornaversenyeken képviselték.

Ekkor még bemutató csapattal is részt óhajtottunk venni az olimpián és hosszas tárgyalások után megszületett a magyar díszpalotás gondolata, amelyet Wéber Edith tanárnő tanított be művészi tökéllyel és melyet a leányok magyar nemzeti viseletben táncoltak.

A nők versenyében Magyarország részéről a versenybírók között találjuk Bély Miklóst.

Az első nap után a magyar lányok fölénye olyan nagy volt, hogy a "rosszakarat és irigység sem tudta megfosztani jól megérdemelt pontjától" - irta a korabeli sajtó.


1929-tól a MOTESZ új neve Magyar Országos Torna Szövetség.

Az 1930-as luxembourgi világbajnokságon, Pelle István a nyújtón maximális pontteljesítménnyel világ-bajnoki címet szerzett. A versenyt zuhogó esőben tartották meg, ezért az atlétikai számokat eltörölték. Ez is oka lehetett - a korabeli szaksajtó szerint - a magyar csapat gyengébb szereplésének.

A vidéki tornasport fellendítése érdekében a Szövetség kerületi szervezeti szabályzatot vezetett be, s ennek folytán elsőnek a déli kerület alakult meg. A Szövetség azt is elhatározta, hogy a következő esztendőben kiírják az országos női csapat és egyéni bajnokságokat. Ebben az évben az igazolt férfi tornászok száma már közel 700, míg a nőké a 300-at közelítette meg.

A MOTESZ ebben az esztendőben állandó otthonhoz jutott a Magyar Testnevelés házában, amely most már megfelelt e szerteágazó munkával járó feltételeknek. Ugyanebben az évben nagy sikerrel rendeztek "művezetőképző" tanfolyamot.

A versenyzők minősítésének módosításával, a versenyprogram kibővítésével, megvalósult a Szövetség azon törekvése, hogy versenytornát továbbfejlessze. Nem csupán tornászok teljesítménye mutatott fejlődést, hanem gyarapodott a versenyzők száma is.

Ebben az évben került első alkalommal megrendezésre az országos ifjúsági tornászbajnokság . Célja az volt, hogy a legjobb ifjúsági tornászaink számára komoly versenyzési lehetőségeket biztosítson.

A szokásokhoz híven majdnem minden tagegyesület megrendezte házi dísztorna ünnepélyét, melynek keretében számot adtak az egyesületi munka fejlődéséről. A katonai tornasport kívánalmának megfelelően a FVSK rendezett zárt tornaversenyt, ahol szép számmal vettek részt a hadsereg tagjai. Úgyszintén nagy sikerrel folyt le a levente tornászbajnokság is, amely méltó kifejezője volt a leventesport keretében folyó rendszeres munkának.

Az 1931. év ismét néhány változást jelentett a MOTESZ életében. A Szövetség a csapatbajnokságokat az összes szeren kiírta, s így nem csak egy - egy szeren lehetett a bajnoki címért küzdeni. Az egyesületeket osztályokba sorolták és így az első alkalommal a BTC, BBTE, III. ker. TVE, NTE, UTE és VAC az első, míg a többi egyesület a második osztályba került.

Az 1932-es év a magyar torna részére meghozta az eddigi legnagyobb sikert. A Los Angeles-i olimpián a magyar tornasport első olimpiai aranyérmet Pelle István szerezte a 105 000 nézőt befogadó Stadionban.

Az olimpiáról visszatért tornászokat nagy lelkesedéssel fogadták a Keleti pályaudvaron. Olimpikonjaink első útja a Névtelen Magyar Katona Sírjához vezetett, ahol a tornászok nevében Pelle István olimpiai bajnok helyezte el a kegyelet koszorúját. Magyarország kormányzója olimpiai sikeres szereplése elismeréséül a IV. osztályú polgári érdemkereszttel tüntette ki Pelle Istvánt. A Torna Szövetség Pelle Istvánnak a Szövetség Nagy Aranyérmét, Péter Miklósnak, Hegedüs Józsefnek és Boros Péternek pedig a Szövetség Kis Aranyérmét adományozta.

"Pelle tudásban felülmúl minden tornászt, aki ma nemzetközi versenyeken szerepel. A nyújtón 6-7 féle óriásvariációt összekötni olyan módon, hogy közbe nem iktat semmilyen kisegítő mozdulatot - egyetlen óriáskört - sem, átterpeszteni a korlát mindkét karfáján oldalsó kézenállásból az innenső karfáról, egy kézen állni a korláton és leterpeszteni belőle, gyűrűhintán 5-6 különböző helyzetből kidolgozott kézenállást végrehajtani és hozzá krisztus-függést, mérlegek egész sorát felvonultatni, a lovon mindkét irányban egyenlő művészettel körözni és vetődni." - ahogy jellemezte a kor krónikása.


Magyarország világbajnokságot rendez

Az 1934. évi tornász világbajnokság rendezését Magyarország megpályázza. A FIG Technikai Bizottságába beválasztották Krizmanich János-t, aki 1938 - ig tagja a Bizottságnak.

A Szövetség Vidéki Bizottsága arra a meggyőződésre jutott, hogy feltétlenül meg kell szervezni a vidéki művezetői állást. A művezető a vidéki tornaegyesületeket sorba látogatva, szaktudásának felhasználásával buzdítsa az egyesületeket a további munkára, sőt a gyakorlatokat és azok helyes értelmezését mutassa is be.

A Szövetség, a Versenybíró Bizottság előterjesztésére hozzájárult, hogy a "bírálati szabályzat" összefoglaltassék, hogy ezzel is megkönnyítsék a versenybírók munkáját. A Szabályzat kimondotta , hogy megfelelő tanfolyam hallgatása után lehet csak valakiből versenybíró. A legalacsonyabb korhatárt 26 éves korban állapította meg és megkívánt legalább 4 évi "tornászműködést". A Szövetség 45 elsőosztályú és 33 másodosztályú bíróval rendelkezett. Az egyes versenyekre a bírák kijelölését a Versenybíró Bizottság ülésein döntötték el.

A jubileumi évben a Szövetség "Magyar Torna" néven havonta megjelenő szaklaphoz jutott, amelyet, mint kiadó és felelős szerkesztő Binder György, a MOTESZ irodaigazgatója indított el.

Következett az 1934. esztendő, a világbajnokság éve. A Beszkárt pályán megtartott versenyre tizenhárom nemzet legjobb tornászai jöttek el. A verseny előkészítése hatalmas feladatot rótt Krizmanich János szövetségi művezetőre és segítőtársára Kerezsy Endre főiskolai tanársegédre.

Az 1935. évben a 13. Országos Tornaünnepély keretében ünnepelte a Szövetség 50 éves fennállását. Az eseményen József Ferenc királyi herceg is megjelent, emelve az ünnepély jelentőségét. A jubileumi közgyűlés ünnepi szónoklatában megemlékezett József Ferenc királyi herceg a Szövetség 50 éves múltjáról, küzdelmeiről és dicsőségéről.

1939. február 18-án tartott közgyűlésen - dr. Szukováthy Imre személyében - új elnököt választott a Szövetség. A főtitkári tisztét Bogár István vállalta, akinek a legelső tevékenysége az eddig elhanyagolt vidéki tornasport felemelése volt. Sorra járta az egyes városokat és az ott szerzett tapasztalatok útján iparkodott segíteni. A visszacsatolt Felvidék és Kárpátalja sportéletét újra kellett szervezni. Új versenyzési rendet honosított meg a Szövetség, mely szerint nem az egyesületeket, hanem a versenyzőket minősítették, akik részt vehettek az I. II. III. osztályú versenyeken.


Újra kezdődik minden, s nem rosszul

1945-ben csak az MTE férfi és a Postás női tornaszakosztálya működött Budapesten. A korábban jól dolgozó vidéki tornabázisokban, Debrecenben, Veszprémben, Pécsett, Sopronban még szó sem lehetett rendszeres tornaéletről.

Augusztus 19-én az I. Országos Sportnapok keretében került megrendezésre az Országos bajnokság. A háború utáni első bajnok Fehér Anna PSE ill. Pataki Ferenc (egyesületen kívül) lett.

1948-ban, Londonban rendezték meg a háború utáni első olimpiát. Egyéni versenyeket csak a férfiaknál rendeztek. Pataki Ferenc olimpiai bajnokságot nyert műszabadgyakorlatban .

Pataki Ferenc indulása kétséges volt az olimpiai előtt. Filmforgatáson vett részt, amikor egy jelenetnél megsérült. Sok barát, szurkoló, szakember összefogása és bíztatása segítette a 31 éves sportolót ahhoz, hogy végül is olimpiai bajnok lehetett. A hátra szaltót mellső mérlegállásba - akkor virtúoz elemnek számított - rajta kívűl senki sem csinálta .

A bemutatókon, dísztornákon sokszor látott és sikerrel szerepelt gúlatornában, ebben az évben rendezték meg Magyarországon az első versenyt. A versenyen az 5-ös és 10-es gúlaversenyt az MTE csapata nyerte.

Nagyszerű sportdiplomáciai siker született ebben az évben. Herpich Rudolfnét beválasztották a FIG Női Technikai Bizottságába , ahol először csak tagként (1948 - 72), majd később a Bizottság vezetőjeként képviselte a magyar torna sportot. A több nyelven is kitűnően beszélő sportdiplomata asszony összesen 11 olimpián vett részt.

Új elnevezést kapott a legjobbak vetélkedése. A legjobb női és férfi tornászok a " Mesterfokú " bajnoki címet nyerhették el. Magyarország első Mesterfokú bajnoka Keleti Ágnes és Pataki Ferenc volt.


Mi voltunk a világ

Az 1952-es olimpián kiemelkedő női tornászsikerek születtek. Korondi Margit felemáskorláton, Keleti Ágnes műszabadgyakorlatban lett olimpiai bajnok.

1954-ben Budapesten rendezték - először atlétikai számok nélkül - a Főiskolai Világbajnokságot.

1954-ben a római világbajnokságon a női kéziszer csapatunk világbajnoki címet szerzett.

1956-ban a melbourni Olimpián kéziszer csapatunk aranyérmet szerzett. Keleti Ágnes korláton, műszabadgyakorlatban, gerendán olimpiai bajnok lett .

Sok más sportolóval együtt négy női és egy férfi tornászunk nem tért vissza Magyarországra. Az ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes Izraelba vándorolt ki, ahol később edzőként, majd szakvezetőként dolgozott tovább.

Ismét mélypontra került a tornasport, szinte mindent elölről kellett kezdeni.

1956. április 8-án a Testnevelési Főiskolán rendezték meg a művészi torna első hazai versenyét. (Még nem bajnokság). A sportág népszerűsége szinte napról-napra nőtt. Az első versenyen a TF versenyzők voltak a legsikeresebbek.

1957-ben a Mesterfokú Bajnokság szerenkénti versenyével bővül legjobb tornászaink hazai versenyprogramja.

1960. A Szövetség új elnökévé Szegő Dezsőt választották, aki 1967-ig megtartotta megbízatását.

Egy nagyszerű tornásznő pályafutása fejeződött be a római olimpiával. Tass Olga olimpiai és világbajnok negyedik alkalommal vett részt az ötkarikás versenyen. Pályafutása után a TF oktatója, majd a francia ill. a magyar válogatott sikeres vezetőedzője volt.


A Művészi Tornában első ízben rendezték meg az Országos Bajnokságot

(A korábbi versenyek nem voltak bajnokságok.) Az első modern gimnasztikai országos bajnok Várhidi Eszter volt.

1963-ban Budapesten került megrendezésre az első modern gimnasztikai nemzetközi verseny, amelyet utólag hivatalosan a FIG a sportág első világbajnokságának tekintett.

Az egykori MOTESZ elnök unokaöccsét Szegő Dénest nevezték ki a Szövetség új fõtitkárává.


Sportiskolai rendszer, úttörő olimpia, majd kezdődik egy újabb sikerkorszak

l963-ban létrehozzák a Központi Sportiskolát , a női és a férfi tornászok egyik legeredményesebb utánpótlás műhelyét. A szakmai munka irányításával Csányi Rajmundot bízták meg.

Az Úttörő Szövetség szervezésében megrendezésre került az első Úttörő Olimpia.

Magyarország első lány úttörő olimpiai bajnoka Békési Ilona, míg a fiú bajnok Fekecs László.

1967. Antal Józsefet nevezték ki a MOTESZ új elnökévé, aki 1972-ig maradt a Szövetség élén. Új fõtitkára is lett a Szövetségnek, Szuh Csaba személyében.

1971-ben nagy veszteség érte tornasportunkat. Elhunyt Kerezsi Endre a Testnevelési Főiskola Torna Tanszékének vezetője, a Torna Szövetség elnökségének tagja. A kíváló tanár mindenekelőtt irodalmi munkásságával segítette elő a magyar torna fejlődését.

1972. A magyar sportvezetés Béres Tibor személyében új elnököt nevez ki a MOTESZ élére.

Az 1972 - es Müncheni Olimpián Magyar Zoltán (FTC) mutatta be először a lovon a haránt irányú vándort (Magyar-vándor) , amely új lendületet adott a sportág fejlődésének.

A MOTESZ élére új fõtitkár , Hegyi Mátyás került, aki 1980-ig irányította a Szövetség munkáját.

Az 1974-es év legjelentősebb tornaeseménye a várnai világbajnokság volt

Magyar Zoltán lógyakorlatával világbajnoki címet szerzett. A "Magyar vándor" véglegesen meghódította a világot.

Sivadó János ekkor mutatta be először világversenyen új elemét, a " Sivadó vándort" (haránt vándor hátrafelé).

1976. A montreali olimpiai játékok alatt megrendezett FIG kongresszuson Úrvári Sándort, a MOTESZ szakfelügyelőjét beválasztották a FIG Férfi Technikai Bizottságába.

Magyar Zoltán az Európa- és világbajnoki címe után - 28 évvel Pataki Imre londoni győzelme után - ismét aranyérmet szerzett Magyarország számára. A krónika kötelessége megemlíteni minden idők legeredményesebb magyar tornászának edzőjét, Vígh Lászlót.

Az 1979-es esseni EB szenzációja: Kovács Péter új eleme nyújtón, a másfél szaltó hátra a vas felett visszafogással. Azóta "Kovács szaltó" néven jegyzik a Szabálykönyvben.

Guczoghy Essenben nyeri első Európa-bajnokságát lólengésben , amit még két alkalommal megismételt.

Szegeden rendezték meg az első Sportakrobatikai VB-t. Az IFSA végül is a nyílt verseny megrendezése mellett döntött, így még az USA versenyzői megjelenhettek.

1980. A moszkvai olimpián lólengésben Magyar Zoltán második olimpiai bajnokságát nyerte. Az olimpia után visszavonult majd az állatorvosi hivatást választotta.

1981. Új vezetõ, egy korábban volt tornász, Forgács Róbert fõtitkári kinevezést kapott. Az elnök Dr. Mezey Gyula lett.


Lendületben a sportdiplomácia. Magyarország ismét VB-t rendez

1983. Világbajnokság Budapesten

A verseny színhelye a közel l0.000 nézöt befogadó új Budapest Sportcsarnok. Magyar szakemberek alkalmaztak először számítógépet eredményszámításnál. A nemzetközi elismerést szerzett csoport vezetője Keleti József mérnök-versenybíró volt. Guczoghy György lólengésben ezüstérmet szerzett.

1985. 100 éves a MOTESZ . A Magyar Torna Szövetség nagyszabású kiállítással és nemzetközi torna gálával a Budapest Sportcsarnokban emlékezett meg a jeles évfordulóról. Az ünnepeltet, a magyar torna sportot köszönti a Nemzetközi Torna Szövetség Magyarországon tartózkodó vezetése.

Az 1987-es rotterdami világbajnokságon Borkai Zsolt lólengésben aranyérmet szerzett.

1988 évi. olimpiai játékokon Szöulban Borkai Zsolt lólengésben holtversenyben a szovjet Bilozercsev-vel és a bolgár Geraskov-val aranyérmet nyert.

1992. A MOTESZ-bõl jogilag is kivált az RSG szakág és önálló szövetséget alkotott.

Először rendeztek Magyarországon szerbajnokságot. Új kezdeményezés a torna sportág népszerűsítésére. Célja az volt, hogy - a szerenkénti világbajnokság mintájára - lehetõséget adjanak azoknak a tornászoknak is versenyzésre, akik csak egy - egy szeren tudnak és akarnak indulni.

1992. Szerenkénti Világbajnokság Párizs

Ónodi Henrietta első világbajnoki aranyérmét nyerte lóugrásban. A korábbi bajnok, a szovjet Boginszkaja nem akarta elhinni, hogy van nála jobb tornász, akitől kikaphat. Nagyon sportszerűtlenül az eredményhirdetésen nem akart részt venni. Edzője úgy rángatta be a dobogóhoz.

Magyarország először nyerte el az EB rendezési jogát.

A Budapest Sportcsarnokban megrendezett verseny a hazai és külföldi szakemberek elismerését kapta. Supola Zoltán korláton aranyérmes lett .

1992-ben a barcelonai olimpiai játékokon Ónodi Henrietta közel három évtized után nyert Magyarországnak olimpiai bajnokságot lóugrásban. Ezzel a teljesítményével Magyarország 13. aranyérmét nyeri a torna sportágban.

Az év krónikájához tartozik, hogy az Európai Torna Szövetség Kongresszusán Balikó Györgyit megválasztották a Női Technikai Bizottság vezetőjévé.

1994 januárjában ismét megjelent hosszú évek után Új Magyar Torna Híradó névvel a torna szaklap, melyet Paczolay Gyula, a férfi szakág vezetője, nemzetközi versenybíró áldozatos munkájának eredményeként jelentetett meg. Ő vállalta a lap főszerkesztői munkáját is. Sajnos még ebben az évben a lap megszűnt anyagi problémák miatt.

A győri Öreg Diákok Egyesülete és a kiskunhalasi Veterán Tornászok Egyesülete szervezte és rendezte meg Győrújbarát-on az első OLD-BOYS bajnokságot.

Az 1995. év sportdiplomáciai sikere, hogy dr. Karácsony Istvánt megválasztották a FISU (Nyári Universiade Játékok) Női és Férfi Torna Sportági elnökének.

Az új Sporttörvény értelmében megalakult a Magyar Országos Tornász Egyletek Szövetsége, amely létrehozta a Magyar Torna Szövetséget, a Magyar Ritmikus Sportgimnasztikai Szövetséget és a Magyar Aerobic Szövetséget. Első elnöke Rózsa György, ügyvezető elnöke Forgács Róbert lett.

Az 1996 - os atlantai olimpiát megelőző FIG kongresszuson dr. Karácsony Istvánt az MTE Torna Tanszékének egyetemi docensét megválasztották a FIG Férfi Technikai Bizottságába.


Mentsük meg a magyar tornát. Old-Boys , Old-Girls , Csivit , Sportdiplomácia

Tovább bővült az egyébként nagyon népszerű Old Boys bajnokság. Első alkalommal hírdették meg az Old Girls bajnokságot is.

1998. Női és férfi Európa-bajnokság Szentpétervár

Sikeres éve volt a magyar torna sportnak. Varga Adrienn lóugrásban, míg Csollány Szilveszter gyűrűn aranyérmet nyert.

A Budapesti Torna Szövetség támogatásával egy iskolai torna mozgalmat hirdettek meg, melynek a célja a sportág népszerűsítése, a torna visszacsalogatása az iskolai testnevelés programjába. A CSIVIT-re keresztelt népszerű mozgalom ötletadója és szervezője; Szuh Csaba.

Az 1999-es Tian Jin-i világbajnokságon a férfi csapat - megismételve négy évvel ezelőtti teljesítményét - ismét csak néhány tizeddel maradt le az olimpiáról. Csollánynak ismét "csak" az ezüstérem jutott.

Új versenyrendszer bevezetésével próbálkozott a Szövetség megőrizni a csapatversenyek népszerűségét. Mivel egyre kevesebb csapatot neveztek a felnőtt bajnokságra, de azt megszűntetni nem akarták, így egy-egy klub "generációs" közös csapatainak irták ki az új versenytípust. Az új versenytípus neve: Szuper CSB. Ebben a versenytípusban 3-3 felnőtt, ifjúsági ill. serdülő tornász indulhatott.

Magyarország elnyerte a 2002-as Szerenkénti Világbajnokság rendezési jogát. Ezzel Magyarország harmadik alkalommal kapta meg ezt a megtisztelő lehetőséget.

December utolsó napjaiban leégett a Budapest Sportcsarnok. Ebben a csarnokban rendezte meg a Magyar Torna Szövetség - nagy sikerrel - 1983-ban a világ, 1992-ben az Európa bajnokságot.

92 éves korában elhunyt Horváth István, a MOTESZ örökös tiszteletbeli elnöke, aki több mint fél évszázadon keresztül aktív szereplője volt a torna sportnak.


Új évezred, új álmok

2000-ben Essen-ben megrendezett férfi EB-n Csollány Szilveszter a második helyen végzett.

Az olimpiák történetében Sydneyben az egyik legkisebb létszámú csapat képviselte a sportágat. Két férfi és egy női versenyző. A Super Dome - ban megrendezett versenyen a harmincadik évében levő Csollány Szilveszter gyűrűn aranyérmet szerzett. Az örök második Csollány (háromszoros VB és egyszeres olimpiai és EB ezüstérmes) kitűnő gyakorlatával biztosan nyert. A közönség már a gyakorlat végrehajtása során "bajnokként" ünnepelte.

Csollány megszállottan készült a győzelemre. Számára csak az aranyérem volt elfogadható. Az olimpiát megelőzően egy németországi versenyen vett részt, ahol remek formában versenyzett. Az ott jelenlevő szakembereknek egyöntetű véleménye volt, hogy Csollány élete legjobb formájában van. Gyakorlatát lenyűgöző biztonsággal mutatta be. Talán Ő "tudta" egyedül, hogy bajnok lesz.

Idézetek a döntő előtt és után megjelent korabeli újságokból: "Egyedül leszek első", "Csollány a csúcson szeretne körbe nézni", "Szilveszteri hangulat", " Checci borítékolta az aranyat", "A szlovén edző Csollányra fogad", "Szeptemberi Szilveszter-ünnep", "Aranygyűrű", "Orbán Viktor köszönti Csollány Szilvesztert".

Supola Zoltán a szakemberek nagy örömére a lólengés fináléjában a hatodik helyen végzett.

Supolának az évek óta gyötrő csuklófájását, a tornában éltesnek számító korát csak fegyelmezett felkészüléssel és versenyzéssel tudta kompenzálni. S hogy sportemberi oldaláról is megismerje a tisztelt olvasó Zolit, íme a történet: Csollány győzelme után elsírta magát. A magyar delegáció jelenlevő tagjai vigasztalták: Ne keseredj Zoli, a Te teljesítményed is példátlanul szép ajándék a magyar szurkolók számára. Nincs semmi baj! Mire Zoli: "Én nem magam miatt sirok , hanem Szilveszter aranyérmének örülök". Ez a megnyilvánulás ritka a világ élvonalában.

Az sikerei a Világ kupa döntőn , Glasgow- ban folytatódtak. Csollány gyűrűn aranyérmes lett, míg Supola lólengésben negyedik ill. nyújtón hatodik.

Csollány elnyerte a legtöbb Világ Kupa-forduló győzelmért kiírt különdíjat is.

Új elnököt és főtitkárt választottak a Magyar Országos Torna Egyletek (MOTESZ) Szövetségének az élére Belán Gábor és Altorjai Sándor személyében.

A Magyar Torna Szövetség (MATSZ) közgyűlése megválasztotta új vezetését, amelynek feladata irányítani és elősegíteni az alábbi sportágak hazai fejlődését, valamint képviselni a Szakszövetségeket (Torna, RG, Aerobic, Sportakrobatika , Általános Torna) a Nemzetközi Szövetségben. Elnök: Dr Szilvási György Főtitkár. Forgács Róbert

2001-es párizsi és cottbusi Világ Kupán Csollány gyűrűn aranyérmet nyert.

Supola Zoltán Cottbus-ban búcsúzott az aktív versenyzéstől

Supola Zoltán 63-szor nyert magyar bajnokságot. A sportág történetében példátlan teljesítmény. Supola először 1986-ban a cottbusi IBV-n lett korláton bronzérmes. Aztán következett egy közel 15 éves tiszteletre méltó pályafutás. 1988-ban lett először a felnőtt válogatott csapat tagja.

Három olimpián, tizenegy VB-n, öt EB-n, három Universiaden vett részt. Pályafutása alatt EB, Európa Kupa, Universiade arany, VB ezüst és bronz, ill. Világ Kupa ezüstérmes lett.

"Életemnek két meghatározó élménye volt: a budapesti EB és a Sydney-i Olimpia. Az 1992-es EB korlát győzelmem után értettem meg először, hogy mit jelent számomra az a szeretet, ami akkor és azután körülvett. Számomra természetes volt, hogy ezt a szeretetet további eredményességgel kell meghálálnom a magyar szurkolóknak. Életem álma volt egy jó szerepléssel búcsúzni az olimpiai versenyektől. Talán a Sydneyben nyújtott teljesítményem megengedi, hogy szerény megelégedettséggel és büszkeséggel tekintsek vissza pályafutásomra."

Az Európai Torna Szövetség (UEG) görögországi tisztújító kongresszusán Forgács Róbertet a MATSZ főtitkárát beválasztották a Végrehajtó Bizottságba. A 46 tagországot tömörítő legnagyobb kontinentális torna szövetség Végrehajtó Bizottságába először választottak magyar tisztségviselőt.2002.Világbajnokság lázában ég Debrecen

Rekord számú nevezés a világbajnokságra

A világbajnokságon 58 ország indítja versenyzőit, közülük 39 nemzet mindkét nemben, 18 csak a férfiaknál indít versenyzőt, míg Argentína csak egy női versenyzővel jelenik meg Debrecenben. Néhány érdekesség a nevezési listából: míg a versenyzők száma összesen 349, addig a hivatalos kísérők száma 469, pl. 114 férfi és 85 női edző alkotja a „mezőnyt”, de 134 bíró közreműködése is szükséges a vb lebonyolításához. Két-két kísérője van a már említett egyetlen argentin tornásznőnek és a szintén egyedüliként szerekhez lépő venezuelai ill. bolíviai férfitornásznak. A magát már néha korosnak tartó, 32 éves Csollány csak negyedik az „idősek” sorában, hiszen például a mezőny tagja az, ex-román, most már német Marius Toba, aki másfél hónap híján 35 éves lesz a vb idején. Nála több mint 18 évvel fiatalabb a mezőny legifjabbja, az olasz Gargano Maria Teresa, aki éppen a világbajnokság utolsó előtt napján lesz 16 éves.

Skodát kap a legjobb magyar tornász

A Porsche Hungária Kft. mint a vb hivatalos szállítója és az EUrent Kft. mint a vb hivatalos autókölcsönzője által már korábban a Szervező Bizottság rendelkezésére bocsátott 5 Skoda Octavia gépkocsi a jövő héttől már „vb-díszben” fut. Az autókat a budapesti központban, illetve a debreceni márkakereskedésben ruházzák fel az eseményre utaló, figyelemfelkeltő matricákkal, az elsők között a világbajnokság mellé állt cég a továbbiakban újabb 5 Octaviával segíti a szervezők munkáját, és 10 transzportert is rendelkezésre bocsát a vb-t megelőző hetekben. Az i-re a pontot a magyar tornászok tehetik fel: a legeredményesebb versenyzőt egy Skoda Octaviával ajándékozza meg a Porsche Hungária.

Tíz óra közvetítés a vb-ről

Elkészült a Host Broadcaster-i feladatokat ellátó Magyar Televízió közvetítése terve a világbajnokságról. Az MTV a selejtezőkről és a középdöntőkről napi 60-60 perces összefoglalóban számol be, a november 23-i és 24-i döntőkről pedig mindkét nap több mint három órás élő közvetítést tervez, a legszebb gyakorlatokat természetesen még az esti – egyórás – összefoglalókban is megismételve. A tornát szerető nézők természetesen a vb-ig is ízelítőt kapnak kedvenc sportágukból, hiszen Suba Kata szerkesztő tervei szerint október elejétől szinte minden sportműsorban szó lesz a sportágról, régebbi versenyek, híres egykori tornászok, archív felvételek, a vb-n induló tornászok bemutatásával.

Óriásplakátok szerte az országban

Néhány nap múlva, pontosan október 7-én utcára kerülnek azok az óriásplakátok, amelyek a világbajnokságot népszerűsítik. A vb – logós plakátok – amelyeken megjelennek a már igen szép számmal a verseny mellé állt támogatók is – Budapesten, Debrecenben és több vidéki nagyvárosban hívják fel a figyelmet az év egyik legnagyobb hazai sporteseményére.

Tornász „földalatti”

Elkészült az a folyosó, amely a Főnix Rendezvénycsarnokot a szomszédos Hódos Imre Sportcsarnokban lévő edzőteremmel összeköti. A tervezők igazán egyedi módon oldották meg azt a problémát, hogy a külön épületben lévő bemelegítés után a sportolóknak ne kelljen a hideg, sőt november lévén esős vagy havas utcára menniük, és megtalálták az időjárás kellemetlenségeit kizáró legideálisabb megoldást: a két csarnokot földalatti folyosó köti össze.

Fantasztikus megnyitó ünnepséggel indul a tornász világbajnokság

A világhírű Riverdance zeneszerzője Nikola Parov által komponált zenéjére készült táncjáték. A népzene world music stílusban készült önálló hanghordozóként is nagy sikert aratott. A teljes táncjáték két felvonás, mely összesen 17 jelenetből áll. Röviden fogalmazva a sötétből a világosig, a napkeltétől a napnyugtáig váltakozó nappalok. A tavaszból a nyárba, őszbe, télbe forduló évszakok ritmikus újjászületése, a születéstől a halálig időbeni életpályát idézi. A Kárpát-medence népzenei hagyományain alapuló, friss kreatív, XXI.sz.-i táncszínház, amely a mai zenei nyelvezet dinamikájával ötvözi az ősi motívumokat.
Október 12-13-án tartották meg Vb főpróbáját egy u.n. TESZT verseny keretében, mely egyúttal a magyar szerenkénti bajnokság versenye is volt. 16 ország nevezett és vett részt a versenyen. Mindkét napon közel telt ház előtt (6000 néző) zajlottak a versenyek. Több olimpiai, világ és Európa bajnok tisztelte meg részvételével e rangos eseményt. A rendkívüli érdeklődés lázba hozta a magyar versenyzőket. Csollány gyűrűn, Gál ugrásban és talajon győzött. De jól szerepelt Fekete Levente, Lőrik Attila is.
A jelenlevő FIG szakemberek a legmagasabb elismeréssel szóltak a versenyről. Kifogástalan vendéglátás, magas színvonalú verseny, remek szerevezés- körülbelül így szólt a dicséret lényege.
A csarnok szépsége lenyűgözte a vendégeket. Az egyszerű s mégis impozáns csarnok minden igényt képes volt kielégíteni magas színvonalon. Dicséretet érdemelnek az építők. 2002. február 3-án volt az első kapavágás és október 12-én már egy fantasztikus verseny résztvevői lehettek a tornászok és a tornát szerető nézők.

A muzsika hangjai

Bár egy tornászversenyen csak a nők talajgyakorlata „alatt” szól a zene, ez természetesen nem jelenti azt, hogy a világbajnokságon nincs szükség zenei „aláfestésre”. A világbajnokságon négy különböző zenei blokk lesz: a bevonuló zene szól a megnyitón addig, amíg a közel 60 ország delegációja felvonul, és ennek rövidített változata pedig akkor, amikor a szerekhez vonulnak a versenyzők. Úgynevezett átvonuló zene alatt cserélnek a tornászok szereket, és ekkor csendül fel a melegítés alatti zene is, amely versenyzőként 30 másodperc hosszúságú. Külön zenéje van az eredményhirdetésnek, amely ezúttal – kell-e mondani – a „debreceni pulykakakas” modernizált, popos feldolgozása lesz – és amelynek dallamaira remélhetőleg Csollány Szilveszter is felvonul majd a dobogóhoz
A világbajnokságot dr. Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke, a vb fővédnöke nyitotta meg, és Bruno Grandi, a nemzetközi tornasport első embere zárta be, aki a búcsúzás előtti pillalantokban a Szervező Bizottság hat vezetőjét – Jánosi György miniszter jelenlétében – elismerése jeléül kitüntette.
Aztán eljött a döntő napja, szombat délután. A közönség becsülettel és sportszerűen minden gyakorlatot lelkesen fogadott. Amint azonban Csollány a terembe lépett felhördült a közönség. Majd szétszakadt a gyönyörű Főnix csarnok. Sercegett a levegő. Vereczkei feltette tornászát a szerre. Néma csend ült a teremre. Olimpiai bajnokunk megkezdte gyakorlatát. Úgy tűnt jól koncentrál, elszáll a feszültsége. Az erőelemek meggyőzőek, a kritikus Azarján is kellően lassú. A gyűrű nem leng be. Minden úgy megy, mint a karikacsapás. Már csak a leugrás van hátra. Emelkedik a szaltó, majd mozdulatlan a talajfogás. Elszakadt a pokol. A boldogság frenetikus kinyilvánítása. Tombol a csarnok.”
A rendezők ügyes ötlettel a napi sportújság hátlapjára egy színes 10 pontot nyomtattak. S mindenki kezében magasra emelkedik az álom. De ha ez nem is sikerül talán hatással lesz az egyébként keményszívű bírókra. Végeláthatatlan ünneplés, pedig még nincs pont, és hátra van még a nagy rivális. Aztán megjelenik a pontszám. 9.725A három nap alatt a legmagasabb, amit Csollány kapott…Számok, tények, legek, elismerések a világbajnokságról

A debreceni Főnix-legenda

A világbajnokság a szeptember 30-án átadott Főnix Csarnokban 2002. november 19-től 24-ig tartott, a versenyeket 25-én világbajnoki gála követte.

Akkreditációs bravúr

Az akkreditációs központ néhány nap leforgása alatt összesen 1793 igazolványtbocsátott ki. A hivatalos közvetítő MTV 130 igazolvánnyal rendelkezett, a versenybíróság tagjai összesen 140 akkreditációs kártyát igényeltek, 88 önkéntes viselt VB „igazolványt”, míg az SZB vezérkara és közvetlen segítőtársai 55 akkreditációs kártyát kaptak.
Egy-egy résztvevőt átlagosan kb. másfél perc alatt akkreditáltak, előfordult viszont 27 másodperces igazolványkészítés is!

Debreceni bőségszarú

A sportolók körében a natúr szárnyasok és halak, valamint a párolt zöldségek kerültek az éttermi top-lista élére.
A logisztikai csoport becsült adatai szerint a VB előtti és alatti napokban 9750 adag reggelit, ebédre és vacsorára 21440 tál ételt tálaltak fel. Gyümölcsből több mint 5 tonna, egészen pontosan 5200 kiló fogyott el. A támogató Vivien cég jóvoltából biztosított ásványvizes palackokból 14500 liter került a gyomrokba.

VB – négy keréken

A főtámogatók közé tartozó Skoda, valamint National EUrent jóvoltából a szervező bizottság munkatársai Skoda Octaviákat kormányozhattak, a szállítási csoport gondjain pedig VW Transzporterek enyhítettek.
A négykerekű segítőtársak közül néhány naponta kétszer is megjárta a Debrecen-Budapest-Debrecen utat. A VB emblémával feldíszített járművek összesen 121.500 km-t tettek meg, nélkülözhetetlen segítséget jelentve.

Hírek 2002-ből:

Megjelent Keleti Ágnes „Egy olimpiai bajnok három élete” című könyve. Az ötszörös olimpiai bajnok az alábbi mondatban foglalja össze sportpályafutásának egyik titkát:
„Versenyzői koromban a versenyek után csak akkor tudtam aludni, ha végig gondoltam és leírtam mindazokat a hibákat, amelyeket a gyakorlataimban elkövettem.”

Úgy látszik, hogy a 2002-es év a tornakönyvek megjelenésének éve. Csisztu Zsuzsa a 70-80-as évek sokszoros válogatott tornásza könyvet írt „Csisztu vizet a pohárba”. A cím sokat elárul a könyv tartalmáról. A személyes élmények hátteréről ad betekintést az érdekes olvasmány.

Csollány nélkül, de mégis talpon marad a magyar torna50 éves jubileumát ünnepelte a Budapesti Torna Szövetség. A komoly hagyományokra épülő Szövetség elnöke hosszú évekig Horváth István, főtitkára Borsos Jenő volt. Az új elnök, Dr. Horváth Gábor elnök lelkes csapata sok újdonsággal bővítette az elmúlt években a Szövetség tevékenységét. Óriási szervezőmunkával szokatlanul nagy iskolai tömeget mozgatott meg. A Diáksport Szövetséggel karöltve a 6-12 éves tanulók számára meghirdették a CSIVIT játékos tornavetélkedőt, a középiskolások számára a TORNÁZNI ÖRÖM versenyeket, melyeken különböző versenyfajtákból választhattak a fiatalok. E program megvalósításában elévülhetetlen érdemeket szerzett azegykori MOTESZ főtitkár, Szuh Csaba.2003 Világbajnokság Anaheim

Los Angelestől mintegy háromnegyed órás autózásra fekvő Anaheim adott otthont több mint hetven ország tornászainak. A versenyzők elszállásolása egymáshoz nagyon közeli, nagyszerű szállodákban történt. Az edzés – a szállodáktól öt perc járásnyira - központi helyen, egy kiállítási csarnokban volt. A jellegzetes kaliforniai kisváros világhírű szórakoztató központjáról Disneylandról a legismertebb, amelyet a magyar tornászok is meglátogattak a verseny után.


Férfi csapat:
   21. Magyarország
szerenkénti döntő:
   Gál Róbert: talaj: 7., ugrás: 4.

Női csapat:
   24. Magyarország

Még mindig Anaheimről:

A világbajnokság alatt többször megfordult Supola Zoltán - sokszoros magyar válogatott tornász és egy-egy napot el is töltött - a magyar csapat háztáján, a Hotel Coast-ban. Supola a Sydney olimpia után Las Vegasba költözött, ahol a világ egyik legnagyobb show-jában lép fel óriási sikerrel. Produkciója valóban világszám, ami esténként több száz embernek ad izgalmas, felejthetetlen élményt. Egy vízzel teli medence felett mintegy 30 méter magasságban mutatja be egyedi korlát számát.

Október 25-én ünnepelte a KSI alapításának 40 éves évfordulóját. Az1963-ban alapított szakosztály első vezetője Csányi Rajmund sokszoros magyar bajnok, olimpikon tornász volt. Az elmúlt évtizedek alatt számos kiváló szakember készítette fel a legtehetségesebb gyermekeket

Több mint 20 év után Pécs volt ismét a házigazdája a Mesterfokú ill. a felnőtt csapatbajnokságnak. Ez a város igazán jeles tornászokkal és eredményekkel írta be a nevéta sportág történetébe. A pécsi tornasport mind a férfi, mind a női szakágban több olimpikont és magyar bajnokot nevelt. Talán nem ismeretlen Horváth Leona, Várkői Ferenc stb. szakmai munkássága. 1968-as mexikói olimpián Tolnai Márta személyében utoljára adtak tornászt a magyar válogatottba. 1984-ben még Tóth Zita összetett mesterfokú bajnokságot nyert a pécsi tornasportnak.

A Győri Tornászok találkozójáról el lehet mondani, hogy már hagyománnyá vált. A híres „tornász város” bálján a sok egykori válogatott tornász jelent meg. Borkai, Csollány, Fajkusz stb., sőt Pestről is sokan ellátogatnak. A „menü” a szokásos. A tornászok rövid sport bemutatóját kulturális műsor követi, majd jöhet a vígasság. A bál állandó szervezője, lelke, motorja Arnold Csaba szakosztályvezető.

Megjelent Újszigeti Katalin saját kiadásában megjelent verses kötete „Emlékképek” címmel. Kati nemcsak sokszoros válogatott kiváló tornász volt, hanem napjaink egyik megbecsült edzője a KSI-ben. Írói ambícióiról csak kevesen tudtak, ezért most sikerült alaposan meglepni a tornász társadalmat.

Elhunyt Dr. Krasznai Lajos volt válogatott, főiskolai világbajnok a Postás sportegyesület egykori vezetőedzője. Szeretet, tisztesség, segítőkészség volt a jellemző e nagyszerű emberre. Hamvait június 2-án helyezték örök nyugalomra a IX. kerületi Bakáts téri templom kriptájában.

Életének 87. évében elhunyt Székely Lászlóné, Madari Ilona, az 1936-os berlini olimpia bronzérmes tornászcsapatának versenyzője. Temetése pénteken 15 órakor lesz a Farkasréti temetőben.2004 A fókuszban az athéni olimpia. Merre mozdul a magyar torna?

Ami már biztos: Csollány nem lesz a gyűrűk ura Athénban.2004 Férfi és Junior Európa bajnokság Ljubljana

A sorsolás szeszélyének köszönhetőenfelnőtt tornászaink ismét nyújtón nyitották a csapatversenyt. A tavalyi anaheimi fiaskó után ezúttal remek nyitányt produkáltak tornászaink. És nemcsak a bemutatkozás, a folytatás is remekül sikerült, a harmadik szer, vagyis a lólengés után a kilencedik helyen állt csapatunk, és mint a végelszámolásnál kiderült: a hat szeren bemutatott 18 gyakorlatból egyet sem rontottak el versenyzőink. Ez pedig az előkelő tizedik hely megszerzését jelentette! Ez a teljesítmény azeurópai középmezőnyben való megkapaszkodást jelentette.

A juniorok versenyében Hídvégi Vid gondoskodott arról, hogy ne csak a szerencsén múljon a nagy siker. Rendkívüli technikás gyakorlatának köszönhetően – Berki Krisztián két évvel ezelőtti bravúrját lemásolva – ezüstérmet szerzett, míg Rácz Attila a hetedik helyen zárt. Berki és Hídvégi Vid is a KSI versenyzője. Az előbbinek Kovács István, míg az utóbbi „lovas fenoménnak” Laufer Béla az edzője.

2004 Női és ifjúsági Európa bajnokságAmszterdam

A magyar csapat csak a 22. helyen végzett, s ezzel összesen két országot tudott megelőzni.Ahogy a sportág vezetői fogalmaztak: Nehéz lesz újra felzárkózni a nemzetközi színvonalhoz.2004 Athén Olimpia

A Sydney olimpiai magyar aranyérmese, Csollány Szilveszter is latolgatja az eredményeket: „…És hogy a magyar versenyzőkről is szóljak, nagyon szorítok majd Szarka Krisztinának és Gál Róbertnek. Utóbbinak ráadásul pontszerzési esélyei lehetnek, sőt azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy dobogóra álljon talajon vagy ugrásban. Végül Gál Róbert 5.lett ugrásban

Szarka Krisztinahosszú betegeskedés után nagy akarattal készült pótolnia lehetetlent. Sokat edzett, sok mindenről lemondott a cél érdekében. Számára a couberteni mondás esszenciája volt a követendő ebben a helyzetben, miszerint a tisztességes versenyzés a lényeg s nem egy elérhetetlen vágy.

Lemhényiné Tass Olga 75 éves. A világ talán egyetlen tornásznője, aki a sportág rendkívüli fejlődésével lépést tartvanégy olimpián is sikeresen szerepelt. Megbízható csapatemberként Londonban, Helsinkiben és Melbourne-ben egyaránt a dobogóra is szólították. Majd Rómában már fiatal társait segítette a jó szerepléshez. Sikeres életútja során testnevelő tanári diplomáját hasznosítva tanított a TF-en, edzősködött kluboknál, a válogatottnál, s csaknem két évtizeden átirányította előbb a francia, majd a kanadai női tornasportot. Mai napig is aktív, mozgásképzést tanít.

Ónodi Henrietta májusban ünnepli 30. születésnapját. Rendkívül sikeres, világválogatottsággal és megszámlálhatatlan hazai – 38-szoros magyar bajnok – és nemzetközi viadalon szerzett első helyezéssel tarkított pályafutása megkoronázásaként 1992-ben, Barcelonában olimpiai bajnoki címet szerzett ugrásban. Ezt követően az Egyesült Államokba ment tanulni. 1994-ben pompás gálával elbúcsúztatták a tornasporttól. De nem bírta sokáig a nélkülözni sikerei élményeit. Először a 1995-ös fukuokai Universiadéra, majd az atlantai ötkarikás játékokra visszatért, és három, ugyancsak csabai lánnyal erősítette a kilencedik helyezett csapatot.

Reviczkyné Köteles Erzsébet, az 1956-os melbourne-i olimpia aranyérmes együttes kéziszercsapat tagja nyolcvanéves. ”De ki hiszi el ezt erről a lélekben még mindig fiatal, aktív, tevékeny asszonyról, aki most is elvégzi az ébredés utáni reggeli tornát, és nemcsak a piacra igyekszik a kosarával, hanem a mai napig együtt lélegzik a magyar sportélettel?!

Az elmúlt hónapokban több fronton is a figyelem középpontjába került a magyar tornasport. Októberben a nemzetközi szövetség (FIG) tisztújító kongresszusán Antalya-ban figyelemre méltó diplomáciai sikert könyvelhetett el Karácsony István a TF tanszékvezetője, valamint Forgács Róbert, a MATSZ főtitkára. Karácsony Istvánt a Férfi Technikai Bizottság alelnökévé, míg Forgács Róbertet a FIG Council-ba választották.

Kilencvenedik életévében elhunyt dr. Fröhlich Jenő, Sportkórház nyugalmazott gyémántdiplomás, érdemes sebész főorvosa. 1948 és 2001 között a tornászválogatottkeretorvosa. 1948-tól 1996-ig minden olimpiai ciklusban segítette orvosi tanácsaival az olimpiai csapatok felkészítését. Számos világversenyen vigyázta, óvta a magyar tornászválogatottat.2005. Magyarországlett a tornászvilág közepe

Tavasszal FIG szimpóziummal kezdődött a nagy sportdiplomáciai év. Öt világrész közel száz részvevője döntött az alapjaiban megreformálásra kerülő új torna versenyszabály irányáról. Ezt követ a debreceni első női és férfi Európa bajnokság. A bajnokság végén a FIG női és férfi Technikai Bizottsága ülésezik a civis városban. Alighogy befejeződik az Európa bajnokság,gyülekeznek már Tatán Európa legjelesebb női és férfi edzői. Európa közel 50 edzője vesz részt a legmagasabb minősítésű továbbképzésen. Izgalmas év kezdődik...

A budapesti Novotel szállodátvilág híres torna szakemberek sokasága népesítette be. A hosszú hétvégén egykori olimpiai, világbajnokok, sikeres szakaemberek, a szakma elitje adott randevút egymásnak a magyar fővárosban.A FIG rendkívüli szimpóziumot hívott össze azzal a céllal, hogy öt kontinens vezetői, technikai bizottságok elnökei, és a sportág kiváló edzőinek tanácsait figyelembe véve támogatást kapjon az új szabályváltozáshoz. Ennek a nagyon fontos konferenciának adott otthont Budapest.

Hírek, érdekességek az Európa bajnoksággal kapcsolatban:

Az előzetes nevezések alapján a férfiak versenyében 36 nemzet 172, a nők küzdelmeiben pedig 34 ország 106 versenyzője indul majd az Európa-bajnokságon. Az európai szövetség képviselőinek részvételével Budapesten került sor a viadal első sorsolására, amelyen ezúttal még csak az országok csoportbeosztása készült el. Nagy mezőnyre indul a Főnix- csarnokban rendezendő Eb-n, nyújtón például 120, korláton pedig 114 versenyző küzd majd a döntőbe kerülésért

Európa, világ és olimpiai bajnok Borkai Zsoltot 40 éves születésnapja alkalmából a köszöntötték barátai, egykori sporttársai.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Csollány Szilveszter 35. születésnapját ünnepeli, Sopronban él és tanít, emellett pedig az Eb marketingosztályát segíti.

Berki lólengésben nem lelt legyőzőre.
Íme a boldog edző verseny utáni nyilatkozata:
"Hihetetlen érzések kavarogtak bennem, olyan volt, mintha a fiamat nézném, hiszen több időt tölt velem, mint a szüleivel, ugyanakkor pedig edzőként is kellett szemlélnem az eseményeket. Nagyon büszke vagyok rá, és arra, hogy képes volt világklasszisoktól megszokott magabiztossággal versenyezni" - mondta Berki Krisztiánról edzője, Kovács István.

Még be sem fejeződött a debreceni Európa bajnokság, s máris Tata került a figyelem központjába. Mintegy ötven külföldi edző részvételével a legmagasabb rangú edzőtovábbképzésre került sor FIG Akadémia néven. Tatán ötvenen vizsgáznak, köztük tíz hazai tréner, akiket hivatalosan a Magyar Torna Szövetség jelölt ki. Az egyhetes "kiképzések" délelőttjein gyakorlati foglalkozásokat tartottak, amelyeket délután és este elméleti kurzus követett.

Szeptemberben Európa figyelme Birmingham felé fordult. Az Európai Torna Szövetség itt rendezte tisztújító kongresszusát, melyen a Magyar Torna Szövetség is szépszámú delegációval vett részt. Szabó Andrást, a MATSZ elnökét az UEG alelnökké választotta a kongresszus.2005 Szerenkénti világbajnokság Melbourne

A MATSZ elnöksége jóváhagyta a melbourni világbajnokságon résztvevő tornászok névsorát. A 2005. évi nemzetközi teljesítménye alapján Gál Róbert és Berki Krisztián érdemelte ki a világbajnokságon való részvételt. Ezenkívül Péntek Tünde, hogy az egyesülete költségen vehetett részt a szerenkénti világbajnokságra. Gál talajon harmadik helyezést ért el.

Torna filmforgatás - Fehér tenyér címmel - kezdődött Magyarországon. Hajdú Szabolcs elindította harmadik nagyjátékfilmjének, a Fehér tenyérnek a forgatását. A stáb Dunaújvárosban készíti el az első felvételeket a tornászok kemény edzéseiről és kegyetlen neveléséről szóló filmhez, amelyben a történet főhősét, Dongót a rendező-forgatókönyvíró saját testvéréről mintázta. A karriertörténet végpontján a felnőtt Dongót maga Hajdú Miklós, a karakter mintaadója játssza majd, aki maga is tornász volt Debrecenben, majd az FTC-ben.2005-2008. Helyben jár a magyar torna. Egy legény van csak talpon…

A férfiak hozták az eredményeket 2005-ben is, a magyar női tornáról azonban nem mondható el, hogy a világ élvonalába tartozna. Péntek Tünde felkészülését anyagi nehézségek hátráltatták, ráadásul az utazását sem tudta fedezni a szövetség – saját, illetve szponzori pénzen utazott.

2006.Férfi és ifjúsági Európa-bajnokság, Volosz

Bár a voloszi torna Eb döntőjében Berki Krisztián lólengésben megszerezte az ezüstérmet, később mégis a negyedik helyre csúszott vissza. A németek és az ukránok is panaszt nyújtottak be a magas pontszám miatt. Az óvást elfogadták, így Berki 14,600 pontszámacsak a negyedik helyre volt elegendő.

2006.Világbajnokság, Aarhus

Két héttel a dániai világbajnokság előtt közös megegyezéssel szerződést bontott Fazakas Csaba, a férfi-tornászválogatott szövetségi kapitánya és a Magyar Tornaszövetség.

Férficsapatunk sem lesz ott Pekingben. Nem erre számítottak a szakemberek, így füstbe menteka remények.A férfiak csapatként, a nők egyenként buktak el a dániai versenyen. Véget ért egy korszak.

Hírek 2006-ból:

Borkai Zsoltot, Szöul olimpiai bajnokát Győr polgármesterévé választották.

2007 Férfi és női Európa-bajnokság, Amszterdam

Berki Krisztiánt két év után újra Európa-bajnokká koronázták lólengésben az amszterdami kontinensviadalon. Imponáló fölénnyel utasította maga mögé a mezőnyt. Nem véletlen tehát, hogy áprilisban a hónap sportolója lett.

2007 Universiade, Bangkok

Férfi tornászaink negyedikként zárták a csapatversenyt, és kis híján meg nagyobb szenzációt okoztak, ugyanis mindössze egyetlen tizeddel került eléjük Ukrajna.

2007 Világbajnokság, Stuttgart

Gál Róbert és Böczögő Dorina olimpiai kvótához jutott a stuttgarti tornász-világbajnokságon. Berki nagyszerű ezüstérmével a lólengésben nem kapott olimpiai kvótát.

Hírek 2007-ből:

Nagy megtiszteltetés érte a magyar tornasportot. A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Benkéné Balikó Györgyinek.

Sasváry László vezetésével megalakult a Magyar Tornasport Halhatatlanjainak Klubja.
A vezetés célul tűzte ki, hogy taggá választja azokat volt sportolókat, edzőket, szakvezetőket, sportdiplomatákat, akik teljesítményükkel kiérdemlik sportág legmagasabb megbecsülését. Ezen okleveleket minden esetben ünnepélyes keretek között adják át az arra kiérdemelt személynek.
Első alkalommal Bodó Andrea, Keleti Ágnes, Kertész Alice, Korondi Margit, Köteles Erzsébet, Tass Olga olimpiai bajnokok kapták.

2008 Férfi és ifjúsági Európa-bajnokság, Lausanne

Ismét sikerült legyőzni az ellenfeleket. Berki Krisztián a harmadik Európa bajnokságát nyerte lólengésben.

2008 Olimpiai játékok, Peking

Azt tudtuk, hogy Pekingben sem a magyar sikerektől lesz hangos a tornacsarnok. Csak két sportolónk szerzett kvótát, s ők magányos harcosként próbálkoztak. Kettejük közül Gál Róbert lépett elsőként a szerekhez. A női mezőnyben a 16 és fél éves Böczögö Dorina képviselte színeinket. Nem volt megilletődve, bátran, elszántan versenyzett, de ez kevésnek bizonyult ahhoz, hogy megvalósítsa nagy álmát, az egyéni összetett döntőjébe kerülést.

2008 Világkupa, Szombathely

Magyarország első ízben rendez női és férfi Világ kupát. A házigazda Szombathely új, modern Savaria csarnoka adott otthont a nagyszerű eseménynek. 16 ország nevezett a versenyre és nyolc külföldi TV állomás közvetítette a szerenkénti finálét.

Hírek 2008-ból:

Kende Rezső,- aki már az 1928-as amszterdami olimpián a magyar csapat tagja volt – 100 éves születésnapját ünnepelte.

A tornasport hallhatatlanok klubjának 2008. évi kitüntetettjei: Aradi Gyula edző(posztumus), Csillik Margit versenyző és edző (posztumus).

Dr. Kende Rezső, aki már az 1928-as amszterdami olimpián a magyar csapat tagja volt és ez évben ünnepelte 100 éves születésnapját, Dr. Magyar Zoltán olimpiai bajnok, Dr. Vígh László, - Magyar Zoltán edzője- , Sárkány István olimpikon, szakvezető, Dr. Urvári Sándor sportdiplomata.

Sopronba invitálta a MATSZ a közép Európai Torna Szövetségek elnökeit. Szabó András MATSZ elnök, Karácsony István FIG tag és Altorjai Sándor látták el a házigazda szerepét. Kiértékelték a pekingi olimpia eredményeit közép Európai szempontból, valamint közös stratégiát dolgoztak ki a következő FIG tisztújító kongresszusra.

A FIG Helsinkiben tartotta tisztújító kongresszusát, amelyen ismételten komoly sportdiplomáciai sikert értek el a MATSZ jelöltjei. Dr. Karácsony Istvánt negyedik alkalommal választották meg a férfi TB tagjává, míg Forgács Róbertet másodszor a FIG Council-ba.2009 SOK A BIZONYTALANSÁG, CSAK EGY DOLOG BIZTOS: A TORNÁNAK MEG KELL MARADNI

Berki Krisztián megvédte Európa-bajnoki címét lólengésben a tornászok milánói kontinensviadalán. Berki a negyedik Eb-címét nyerte ebben a számban, és ezzel minden idők legeredményesebb magyar tornásza lett a kontinensbajnoki aranyak tekintetében.

2009 Európai Ifjúsági fiú és lány olimpia, Tampere

Második alkalommal bonyolították le ezt a versenytípust.
Fiú csapat: 13. Magyarország
Leány csapat: 12. Magyarország

Megtartotta a MATSZ tisztújító közgyűlését. A jeles vendég Dimitrios Dimitropoulos, az UEG elnöke és az egykori magyar kiválóságok: Molnár Imre, Köteles Erzsébet, Berki Krisztián, Tass Olga, Magyar Zoltán.

2009 Universiade, Belgrád

Berki Krisztián négyszeres Európa-bajnokként a lólengés abszolút favoritja volt a kezdetektől, amit a selejtezőben mutatott produkciója csak erősített: nyolc tizedet vert a második helyezettre. Vasárnap sem adta sokkal alább: győzött a döntőben is, megszerezve a magyar küldöttség első – végül is az egyetlen - aranyérmét!

2009 Hungarian Grand Prix, Szombathely

Szombathely adott otthont az első magyar pénzdíjas nemzetközi nagydíjnak. Az Arena Savariában megrendezett verseny főpróbája volt a londoni világbajnokságnak. Szombathely remekházigazdája volt a Grand Prix-nek, ráadásul Hetrovics Marcell révén magyar győzelem született.

2009 Világbajnokság, London

Az előzetes nevezések alapján, a férfi versenyeken 59 nemzet tornászai jelentek meg. A mostani VB színhelye lesz később az olimpia színhelye is ezért különösen fontos volt minden számottevő torna szövetség számára a jelenlét. A magyar tornászok ezzel a szándékkal indultak a vb-n. A stadion?, csarnok? épülete gigantikus, modern, magas igényt kiszolgáló létesítmény együttes, ami persze nem csak a sportversenyekre épült. Itt minden szórakozási lehetőséget meg lehet találni a legmagasabb „média” színvonalon, Tucatnyi elegáns étterem és bár, mozik, kávéházak, üzletek stb. Szóval remekül lehet szórakozni - akár egész nap – ha valakit nem érdekel a verseny és van elég pénze.
A teremben látványos, szép fényekkel és figurákkal fut körbe az aktuális információ vagy éppen a versenyzők buzdítására való felhívás. Ügyesen szerkesztett média program váltja egymást percenként. Hol tökéletes számítógépes torna figurák, hol egy jó szöveg „Come on everybody make some noise – Gyerünk, csináljunk egy kis hangulatot” –szabad fordításban buzdít a versenyhangulatra, és teszi élvezhetővé a versenyt. A vezető kommentátor minden versenyen kívüli percet megragad jó zenével, néhány érdekes információval, hogy a nézők jól érezzék magukat. Amikor meg a versenyzőt szólítják a fináléban, az eredményjelzőn megjelenik a tornász képe és hozzá néhány legfontosabb személyi információ. Profi, nézőbarát munka!
Berki Krisztián nem bírt a kínai versenyzővel, de azért az ezüstérem is fantasztikus teljesítmény volt.

A Magyar Torna Szövetség elnöke, Szabó András bejelentette, hogy 2009. december 1-i hatállyal lemond tisztségéről. A szabályzatok szerint és az elnökség felhatalmazásával a következő közgyűlésig Magyar Zoltán elnökhelyettes látja el a Magyar Tornaszövetség képviseletét.
Rendkívüli közgyűlést tartott a Magyar Tornaszövetség, ahol megválasztották a testület új elnökét Nagy János személyében. A közgyűlés meghallgatta a jelölt bemutatkozását, majd több támogató hozzászólás után, egyhangúlag megválasztotta négy évre a MATSZ elnökének.

Hírek 2009-ből:

A Magyar Tornasport Halhatatlanjainak Klubja újabb sportembereket választott tagjai sorába. A díszoklevelek a hagyományok szerint ünnepélyes keretek között kerültek átadásra. A versenyző kategóriában Borkai Zsolt, az 1988-as szöuli olimpia lólengés aranyérmese, az életmű kategóriában nevelőedzője, Röck Samu, valamint az Eb-második, KSI alapító Csányi Rajmund, versenybíró kategóriában Benkéné Balikó Györgyi lett tagja a sportág nagyjait felvonultató Klubnak.

Kocsis Károly, az 1952. évi Helsinki Olimpián 6. helyezést elért magyar férfi tornász válogatott csapat tagja betöltötte 80. életévét. Ebből az alkalomból Sasváry László, a Tornász Baráti Kör elnöke, és Tihanyi Endre, a szövetség képviseletében, a Magyar Torna Szövetség díszplaketjét adták át az ünnepeltnek.

Ismét gyászol a magyar tornasport. 2009. november 28-án 96 éves korában elhunyt Sárkány István a 1936-os berlini olimpián résztvevő magyar csapat tagja, sokszoros válogatott tornász, a Magyar Torna Szövetség volt főtitkára.

Novemberben két volt kiváló tornásznő ünnepelte születésnapját. Reviczkiné KötelesErzsébet november 3.-án lett 85 éves, Zalkáné Kertész Alice pedig november 17.-én ünnepelte születésnapját.

2009. november 6-án a Semmelweis Egyetem vezetése, a Testnevelés és Sporttudományi Kar(TF) felterjesztése alapján díszdoktorai közé fogadta professzor Bruno Grandi urat, - a Nemzetközi Torna Szövetség elnökét-. Az eseményhez kötődően a Magyar Torna Szövetség vezetőségének döntése alapján Bruno Grandinak szövetségünk a "Magyar Tornasportért" díjat adományoztaaz elmúlt évek világversenyeinek rendezésében történt együttműködéséért és a magyar tornasport támogatásáért.

Kende Rezső – aki az 1928-as amszterdami olimpiai csapat tagja volt - december 31.-én ünnepelte 101. születésnapját.2010 VALAMI ELINDUL A TORNÁBAN. ALAKUL A REMÉNY EGY LONDONI ARANYÉREMRE