Keleti Ágnes öt olimpiai aranyérme EB-ezüstérmes junior férfi csapat EB-bronzérmes junior női csapat Kocsis Evelin - ritmikus gimnasztika junior EB-bronzérmes Keleti Ágnes 100 éves Férfi csapat EB - hazaérkezés Női csapat EB - hazaérkezés


Elnökségi határozatok2015/47 (2015.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2016. évi tagdíjak összegét (30.000 Ft/szakosztály) és a versenyengedélyek díját (4200 Ft – az összes szakág és „A” kat. szertornában) valamint szertornában „B” kat. 500 Ft (ezen versenyengedély kártya kiváltása nem zárja ki a Diákolimpia „B” kat. versenyein való indulás lehetőségét).

2015/46 (2015.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2016. évi versenykiírásait és versenynaptárait (a változtatás jogát fenntartva), valamint a szertorna bírók díjainak összegét.

2015/45 (2015.12.18.)
Az elnökség meghallgatta Pfeifer Ferenc az Ellenőrző Testület elnökének és Szabóné Pákozdi Évának beszámolóját, az RG Világkupa rendezésével kapcsolatban kialakult pénzügyi állapotról. További állásfoglalás kialakításához a következő ülésen sportjogász meghívásával tárgyalja tovább az RG Világkupa lebonyolításának körülményeit.

2015/44 (2015.12.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2015. évi felkészülési programjait azzal, hogy támogatásuk a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve valamint a várható eredményesség tekintetében történik éselfogadta az 2016. évi Héraklész keretek összetételét.

2015/43 (2015.12.15.)
Az Elnökség a korábban elfogadott a műhelytámogatások felosztási javaslatát módosította , mivel a Postás SE a szükséges igazolásokat a szerződéskötéshez nem tudta benyújtani, ezért a 3.500.000 Ft összeget – műhelytámogatásként - az MTK Budapest sportegyesületnek biztosítja.

2015/42 (2015.11.23.)
Az Elnökség elfogadta, hogy a kiemelt sportágfejlesztési támogatás keretében a 2015. évi létesítmény fejlesztés 125 milliós forrását az MTK létesítményének területén megvalósuló Tornacsarnok első ütemének megvalósítására kerüljön felhasználásra, valamint határozati javaslatot tett, hogy a lebonyolítás az MTK koordinálásával valósuljon meg.

2015/41 (2015.11.23.)
Az elnökség egyhangúan elfogadta a Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás 2016. évi szakmai és költségvetési tervezetét.

2015/40 (2015.11.23.)
Az Elnökség határozatot hozott, hogy az RG Világ Kupához kapcsolódó gazdasági tevékenységet teljeskörűen tekintse át Pfeifer Ferenc az Ellenőrző Testület elnöke és Szabóné Pákozdi Éva elnökségi tag, a következő ülésen pedig tájékoztassák az elnökséget tapasztalataikról.

2015/39 (2015.11.23.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a MOB kiemelt edzői program jában szereplő hat sportszakember személyét az eredményekalapján: Kovács István, Laufer Béla, Draskóczy Imre, Unyatinszky Mihály, Puskás Jenő és Reszeli Péter.

2015/38 (2015.11.23.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a női és férfi szertorna VB beszámolóit.

2015/37 (2015.10.28.)
Az Elnökség elfogadta Kovács Valentina, valamint Kocsis Evelin RG versenyzők rendkívüli átigazolási kérelmét.

2015/36 (2015.09.11.)
Az Elnökség elfogadta, hogy Dr. Sándor Elek közreműködésével megválaszolásra kerüljenek az RG egyesületek, az MRGSZ elnökének személyével - a lemondást és annak visszavonására vonatkozó- kapcsolatos kérdései, valamint, Dr. Magyar Zoltán, mint a MATSZ elnöke, hivatalosan kérje be a 2015. évi RG Világkupa összes dokumentumát. Amelyek teljes körűen terjedjenek ki az RG VK-val összefüggő valamennyi szakági testületi határozatra, minden megkötött szerződésre, számlára, teljesítés igazolásra, házi pénztár bizonylataira és banki kivonatokra, beleértve a rendezvényszervező cég és annak alvállalkozói Világkupával kapcsolatos bizonylatait is.

2015/35 (2015.09.11.)
Az Elnökség elfogadta, hogy a torna sportágaiban (női-férfi szertorna és gumiasztal), utánpótlás korú versenyzők eredményességi támogatása a sportágainkban szereplő egyetlen nemzetközi utánpótlás korosztály legyen jogosult az eredmények alapján biztosított eredményességi támogatásra. Mivel sportágainkban csak Európa-bajnokságot rendeznek (nincs Világbajnokság), így az ott kétévente elért egyetlen UP korosztály jogosult eredményei alapján eredményességi támogatásra.

2015/34 (2015.09.11.)
Az Elnökség határozatot hozott, hogy a következő ülésére, az elnök és a főtitkár javaslata alapján, létrehozza a 2017. évi RG Eb szervezőbizottságát és annak személyi összetételét.

2015/33 (2015.09.11.)
Az Elnökség elfogadta a 2015. évre biztosított Világjátékokra vonatkozó felkészülési támogatást, 4 millió forint az Aerobik szakágnak, 1 millió forint az RG szakágnak azzal a kikötéssel, ha a szeptemberben megrendezett stuttgarti RG VB-ről nem kvalifikál senki, akkor a teljes összeg az Aerobik szakág költségeit fedezze.

2015/32 (2015.08.11.)
Az Elnökség elfogadta, hogy 2015. év őszi versenyszezontól bevezetésre kerül a szertorna női és férfi szakágában az „A” és „B” kategóriás versenyengedély kártya. A „B” kategóriás kártya a „Regisztrációs kártyát” váltja fel, amely mostantól megszűnik. A „B” kategóriás kártyával – akik jogosultak korosztály és életkor szerint használatra – lehetőség van mind a bajnoki, mind a Diákolimpia versenyrendszerben részt venni.

2015/31 (2015.07.08.)
Az Elnökség elfogadta a 2015. Nyári Európai Ifjúsági Játékokra utazó delegáció (3 fő női tornász, 3 fő férfi tornász, 2 fő edző és 2 fő bíró) tagjait.

2015/30 (2015.07.08.)
Az Elnökség elfogadta a műhelytámogatások felosztásának módosított javaslatát.

2015/29 (2015.06.29.)
Az Elnökség elfogadta Péri Lilla (női torna versenyző) rendkívüli átigazolási kérelmét a BHSE-ből a TFSE-be.

2015/28 (2015.06.24.)
Az Elnökség elfogadta az MDSZ Diákolimpiai versenyrendszerének módosításait.

2015/27 (2015.05.27.)
Az Elnökség elfogadta Vörös Anna és Molnár Liza Anna (gumiasztal versenyzők) rendkívüli átigazolási kérelmét a Balatonfüred Gumiasztal SE-ből a Veszprémi Torna Club-ba.

2015/26 (2015.05.20.)
Az Elnökség elfogadta a Sport XXI.módosított 2015. évi szakmai programját, pénzügyi felosztását és az ebben résztvevő 17 egyesület 22 szakosztályát.

2015/25 (2015.05.20.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Gerevich ösztöndíj módosított felosztási javaslatát és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát, 2014. július 01-től december 31-ig terjedő időszakra.

2015/24 (2015.05.20.)
Az Elnökség elfogadta, hogy a Magyar Diáksport Szövetség felé - Keszthelyi Rudolf eddigi torna felelős saját kérésére befejezte munkáját – új torna felelősre Bélteki Pált terjeszti fel.

2015/23 (2015.05.20.)
Az Elnökség elfogadta a műhelytámogatások felosztási javaslatát.

2015/22 (2015.05.20.)
Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a közgyűlési anyagokat – MATSZ 2014. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, MATSZ 2015. évi szakmai- és pénzügyi terv, Közhasznú mérleg, Ellenőrző Testület jelentése, Könyvvizsgáló jelentése - és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

2015/21 (2015.05.20.)
Az Elnökség elfogadta a szertorna női és férfi szövetségi kapitányainak előterjesztését a kvalifikációs világbajnokság közvetlen felkészülésére vonatkozóan, amelyben meghatározták a felkészülésben résztvevőket.

2015/20 (2015.05.20.)
Az Elnökség megtárgyalta Tóth Judit és Pfeifer Ferenc két-két és Köhler Dezső jogorvoslati kérelmeit, amit a Fegyelmi Bizottság elnöke által fegyelmi eljárás megindításának elutasítása tárgyában nyújtottak be. Az elnökség a kérelmeket egyhangú 4 igen szavazattal elutasította, döntéseit szóban kihirdette és a jegyzőkönyv mellékletét képező külön-külön határozatban kérelmezőknek megküldi. Egyben az Elnökség megállapította, hogy a Fegyelmi Bizottság elnöke a fegyelmi eljárás megindítását elutasító döntését, késedelmesen kézbesítette. Az Elnökség a hasonló késedelmek elkerülése céljából jelen határozatában kötelezi a szövetség minden tisztségviselőjét, munkavállalóját és szervezeti egységeinek vezetőit, hogy a Szövetség tagszervezetei, sportolói és sportszakemberei által benyújtott kérelmeket a jogszabályokban, a belső szabályzatokban előírt határidőben, annak hiányában legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban válaszolják meg.

2015/19 (2015.05.14.)
Az Elnökség elfogadta Szabó Tamás Bendegúz (férfi torna versenyző) rendkívüli átigazolási kérelmét a KSI SE-ből a BHSE-be.

2015/18 (2015.05.07.)
Az Elnökség döntött, hogy a Rióban megrendezésre kerülő Nyári Olimpiai Játékok egyéni sportolói ösztöndíjra felterjesztett sportolók személyéről.

2015/17 (2015.05.07.)
Az Elnökség a „Tornaszerek és magnézia beszerzése a Magyar Torna Szövetség részére 2015” tárgyú közbeszerzési eljárása során a közbeszerzési bizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, a nyertes ajánlattevők: Spieth Gymnastics Gmbh, VÉ Kft, Goy László Ignác egyéni vállalkozó, Start Junior Fémbútor Ipari Kft, Torn-Ász Kft.

2015/16 (2015.04.29.)
Az Elnökség elfogadta a Dopping Szabályzat módosítását.

2015/15 (2015.04.29.)
Az Elnökség egyhangúan döntött, hogy minden szakágában, az elfogadott éves versenynaptárakban szereplő versenyekhez biztosítja a sporteszköz igénylés lehetőségét.

2015/14 (2015.04.29.)
Az Elnökség egyhangúan döntött, hogy a Közgyűlés időpontja 2015. május 28. 15:00 óra, a következő napirendi pontokkal:
   1. A MATSZ Elnökségének 2014. évi szakmai, ill. a Számvitelről szóló törvény szerinti pénzügyi beszámolójának elfogadása;
   2. 2015. évi szakmai és pénzügyi terv elfogadása;
   3. Az Ellenőrző Testület jelentésének elfogadása;
   4. 2014. évi közhasznúsági beszámoló elfogadása;
   5. Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása.

2015/13 (2015.04.29.)
Az Elnökség elfogadta a 2017. évi Szerenkénti Tornász Világbajnokság pályázatianyag FIG részére történt benyújtásának és elbírálásának beszámolóját. Az Elnökség támogatja és felhatalmazza az elnököt további előkészítő tárgyalások lefolytatására, a 2016. évi Aerobik Világbajnokság, a 2017. évi RG Európa-bajnokság és a 2018. évi Női és Férfi felnőtt és Junior Európa-bajnokság pályázattal kapcsolatosan. A feltételek megléte (állami, minisztériumi garancia) esetén a pályázat elkészítését és beadását az Európa-bajnokságok és világbajnokság megrendezésére.

2015/12 (2015.04.29.)
Az Elnökség elfogadta a kiemelt sportágfejlesztési támogatás keretében a szombathelyi egyesület részére létesítmény beszerzésre tett javaslatot. Az Elnök úr folytassa le a szükséges egyeztetéseket Szombathely városával és az EMMI-vel, a létesítmény 2015. évi forrás terhére történő megvalósulásával kapcsolatosan.

2015/11 (2015.04.29.)
Az Elnökség elfogadta a Sport XXI 2014. évi értékelését, 2015. évi szakmai programját, pénzügyi felosztását és az ebben résztvevő 17 egyesület 21 szakosztályát

2015/10 (2015.04.29.)
Az Elnökség elfogadta a 2015. évi Európa Játékokra (Baku-AZE) és Universiadéra (Gwangju-KOR)– a végleges szám függ még a MEFS támogatásától - utazó delegáció létszámát

2015/9 (2015.04.29.)
Az Elnökség határozott, hogy Tálas Bence részéről válogatott kerettagságának lemondását tudomásul veszi, azzal, hogy a válogatott versenyzők részére szóló juttatásokban 2015. május 1-től a továbbiakban nem részesül. Az Elnökség elfogadta a Szövetségi Kapitány javaslatát, Tálas Bence Csillagprogramból 2015. május 01-től való kikerülésére. A Szövetségi Kapitány újra megerősítette, hogy a továbbiakban a nemzetközi, a kontinentális és világversenyeken (Világ Kupa, EB, VB, olimpia) nem számít Tálas Bence versenyzőre.

2015/8 (2015.04.29.)
Az Elnökség elfogadta a 2015. évi Európa-bajnokság (Montpellier-FRA) a női és férfi szertorna beszámolóit.

2015/7 (2015.04.10.)
Az Elnökség elfogadta a 2015. évi Európa-bajnokságra (Montpellier-FRA) utazó delegáció tagjait.

2015/6 (2015.04.10.)
Az Elnökség elfogadta Vígh László jelölését a Magyar Edzők Társasága által meghirdetett Életmű díjra.

2015/5 (2015.03.13.)
Az Elnökség elfogadta Tóth Zoé Anna (női torna versenyző) rendkívüli átigazolási kérelmét a Postás SE-ből az FTC-be.

2015/4 (2015.03.12.)
Az Elnökség elfogadta Kisfaludy Zsófia és Tóth Szonja (aerobik versenyzők) rendkívüli átigazolási kérelmét a Vasas SC-ből az Óbudai WDSE-be.

2015/3 (2015.02.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2015. évi Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatot és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát.

2015/2 (2015.02.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a MATSZ 2015. évi költségvetési tervezetét.

2015/1 (2015.02.18.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta 2015. évi üléstervét.
A 2019-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2018-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2017-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2016-os évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2014-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2013-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.