Keleti Ágnes öt olimpiai aranyérme EB-ezüstérmes junior férfi csapat EB-bronzérmes junior női csapat Kocsis Evelin - ritmikus gimnasztika junior EB-bronzérmes Keleti Ágnes 100 éves Férfi csapat EB - hazaérkezés Női csapat EB - hazaérkezés


Elnökségi határozatok2019/37 (2019.12.18.)
Az Elnökség elfogadta a Tatabányai Sport Club tagfelvételét a 2020. évtől a női torna szakágba.

2019/36 (2019.11.30.)
Az Elnökség elfogadta az Vi.Va Ajka Fitnesz és Sportaerobik Egyesület tagfelvételét a 2020. évtől az aerobik szakágba.

2019/35 (2019.11.20.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2020. évi tagdíjak összegét (30.000 Ft/szakosztály) és a 2020. évi versenyengedélyek díját (4200 Ft – az összes szakág és „A” kat. szertornában). Ezenkívül szertornában „B” kat. 1.000 Ft (a „B” kat. versenyengedély kártya kiváltása nem zárja ki a Diákolimpia „B” kat. versenyein való indulás lehetőségét), RG „Szabadidősport” kat. 1.000 Ft valamint akrobatikus torna szakágban „B” kat. 2.000 Ft, mindenki tornája szakágban „B” kat. 1.000 Ft és a 2020. évi szertorna bírók díjainak összegét.

2019/34 (2019.11.20.)
Az Elnökség egyhangúan elfogadta a szakágak 2020. évi versenykiírásait és versenynaptárait (a változtatás jogát fenntartva). Az RG szakág „Összesített Szabályzatát” áttekintve - amely tartalmazza a versenykiírást is – az elnökség döntést hozott, hogy az átigazolásra vonatkozó részt, azonnali hatállyal töröljék, mivel a MATSZ „Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzata” minden szakágra vonatkozik, ettől eltérő szabályozást nem lehet alkalmazni.

2019/33 (2019.11.20.)
Az Elnökség elfogadta a 2020. évi szakmai tervét és a kiemelt sportág fejlesztési tervezetét az ahhoz kapcsolódó költségvetését, ezen belül a szakágak 2020. évi felkészülési programjait azzal, hogy támogatásuk a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve valamint a várható eredményesség tekintetében történik. Az Elnökség elfogadta a női és férfi szertorna szakágak 2020. évi Héraklész kereteinek összetételét.

2019/32 (2019.11.20.)
Az Elnökség elfogadta a női és férfi szertorna VB beszámolóit és a Challenge HUN VK tájékoztatását.

2019/31 (2019.11.20.)
Az Elnökség elfogadta az akrobatikus torna EB beszámolóját

2019/30 (2019.11.20.)
Az Elnökség az „Eszközbeszerzés, II. 2019” tárgyú közbeszerzési eljárása során a közbeszerzési bírálóbizottság előterjesztése alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás - a verseny tornaszerek alkatrészeinek beszerzése és a földi gerenda beszerzése - eredményes, a nyertes ajánlattevő: Spieth Gymnastics Gmbh.

2019/29 (2019.11.14.)
Az Elnökség döntést hozott, hogy az „Eszközbeszerzés, 2019” közbeszerzési eljárásban – a bírálóbizottság javaslata alapján – az eljárást lezáró döntésben, a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a közbeszerzési eljárás eredménytelenségét állapítja meg.

2019/28 (2019.10.29.)
Az Elnökség döntést hozott, hogy az UEG által kiadott pályázatra benyújtjuk jelentkezésünket - azoknak a szakágainkat pályázati anyagával - akik a jelzett határideig pályázati anyagukat megküldték a MATSZ titkárságára.

2019/27 (2019.10.13.)
Az Elnökség döntést hozott, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe delegált tagok közül Borkai Zsolt helyére Sörös Ferenc, általános elnökhelyettest jelöli rendes-tagként.

2019/26 (2019.10.09.)
Az Elnökség elfogadta Szabados Dóra átigazolási kérelmét a Kertvárosi Sport Egyletből az MTK Budapest RG szakosztályába.

2019/25 (2019.09.24.)
Az elnökség megtárgyalta az Utánpótlás albizottság által – a Férfi szakágon keresztül beadott – javaslatát. Az elnökség határozatot hozott, hogy az Utánpótlás albizottság a serdülő keret számára elkészítheti és javaslatra előterjeszti a Férfi szakág vezetés részére elfogadásra a szakmai terveket (válogatási elvek, edzőtáborok szakmai terve, edzéstervek) valamint javaslatot tesz az összetartások, edzőtáborok idejére a szakmai felelősre a Férfi szakág vezetés felé jóváhagyásra.

2019/24 (2019.09.24.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi IV. negyedévre vonatkozó Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatot és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát.

2019/23 (2019.09.24.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Akrobatikus Torna Európa-bajnokságra (Holon, ISR) utazó delegáció tagjait.

2019/22 (2019.09.24.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Női és Férfi Tornász Világbajnokságra (Stuttgart - GER) utazó delegáció tagjait.

2019/21 (2019.09.24.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Junior Torna Világbajnokság szakmai és pénzügyi zárásról szóló előzetes beszámolóját valamint az Európa Játékok szakmai beszámolóját.

2019/20 (2019.07.12.)
Az Elnökség elfogadta az 1. Junior Torna Világbajnokság nyújtón bronzérmes Balázs Krisztián és edzője, Nagy Zoltán felterjesztését állami jutalmazásra.

2019/19 (2019.07.09.)
Az Elnökség elfogadta a Magyar Parkour Sportegyesület tagfelvételét a parkour szakágba

2019/18 (2019.07.02.)
Az Elnökség elfogadta az EYOF-ra utazó delegáció összetételét, valamint a 2019. évi II. félévre vonatkozó Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatot és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát.

2019/17 (2019.05.20.)
Az Elnökség megtárgyalta és elfogadta a közgyűlési anyagokat – MATSZ 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló, MATSZ 2019. évi szakmai- és pénzügyi terv, Közhasznú mérleg, Ellenőrző Testület jelentése, Könyvvizsgáló jelentése - és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.

2019/16 (2019.05.08.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Műhelytámogatások felosztását, a korábban elfogadott elvek javaslata alapján, valamint a 2019. évi Sport XXI Program támogatására javasolt sportszervezeteket.

2019/15 (2019.05.02.)
Az Elnökség elfogadta az Akrobatikus Tornasport Kft. tagfelvételét az akrobatikus torna szakágba.

2019/14 (2019.04.24.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Európa Játékokra utazó delegációk összetételét.

2019/13 (2019.04.11.)
Az Elnökség elfogadta Marlok Petra és Marlok Vivien átigazolási kérelmét a Pilis RG SE-ből a Gyöngyszem SE-be.

2019/12 (2019.04.02.)
Az Elnökség elfogadta, hogy Rácz Gábor és Vizer Erzsébet Mesteredzői Díj elismerésre kerüljenek felterjesztésre.

2019/11 (2019.03.20.)
Az Elnökség a „A 2019. évi Junior Tornász Világbajnokság versenyeinek lebonyolításához szükséges nemzetközi színvonalú sportszerek, sporteszközök, felszerelések beszerzése.” tárgyú közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési bírálóbizottság előterjesztése alapján a Magyar Torna Szövetség Elnöksége megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. A nyertes ajánlattevő, a SPIETH Gymnastics GmbH, In den Weiden 13, 73776 Altbach, Germany, tekintettel arra, hogy az ajánlattételre felkért egyetlen gazdasági szereplőként érvényes ajánlatot nyújtott be.

2019/10 (2019.03.13.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Szertorna (Szceczin, POL), Ritmikus Gimnasztika és Aerobik (mindkettő Baku, AZE) Európa-bajnokságokra utazó delegációk összetételét.

2019/9 (2019.03.13.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi közgyűlés időpontját: 2019.május 28. 14.00. Az Elnökség elfogadta a Jelölő Bizottság felállítását, melynek elnöke Tihanyi Endre, tagjai Szirtes-Sipos Mónika és Solti Edina.

2019/8 (2019.03.13.)
Az Elnökség elfogadta a Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás keretében biztosított 2019. évi létesítményfejlesztési programot.

2019/7 (2019.03.13.)
Az Elnökség elfogadta a MATSZ 2019. évi szakmai tervét és az ahhoz kapcsolódó költségvetését.

2019/6 (2019.03.13.)
Az Elnökség elfogadta az Alapszabály módosításának javaslatát.

2019/5 (2019.03.13.)
Az Elnökség elfogadta 2019. évi üléstervét.

2019/4 (2019.02.13.)
Az Elnökség elfogadta a 2019. évi Gerevich ösztöndíj felosztási javaslatot és az abban részesülő versenyzők és sportszakemberek névsorát.

2019/3 (2019.02.01.)
Az Elnökség elfogadta a MATSZ Közbeszerzési Szabályzatának módosítását.

2019/2 (2019.01.15.)
Az Elnökség elfogadta az Flash Aerobk Sportegyesület tagfelvételét az aerobik szakágba.

2019/1 (2019.01.03.)
Az Elnökség elfogadta a Kiemelt Edzői Program módosítását, javasolt öt sportszakember személyét: Kovács István, Draskóczy Imre, Puskás Jenő, Trenka János, és Rácz Gábor.
A 2018-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2017-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2016-os évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2015-ös évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2014-es évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.
A 2013-as évi elnökségi határozatok ide kattintva elérhetők.